lähetus

lähetus

Töötajate lähetamine Soome 01.09.2017

Uue korra kohaselt on välismaisel tööandjal töötajaid Soome saates kohustus eelnevalt sellest Soome tööinspektsioonile teatada. Teade on nõutav kui lähetus toimub: tööandja ja Soome tellija vahelise lepingu täitmiseks (näiteks teenuse allhange, toote paigaldus vms) töölähetus suundub grupi teise ettevõttesse (näiteks emaettevõte saadab koolitaja tütarettevõttesse) tegu on tööjõurendiga. Lähetatud töötajat eristab töölähetuses viibivast töötajast eelkõige asjaolu, […]

Töötajate lähetamine Soome 01.09.2017 Read More »

Välislähetuse päevaraha maksmine alates 01.01.2016

Alates 01.01.2016 kehtib tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lg 3 punkt 1 muudatus, mille kohaselt välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. Seega seab TuMS maksuvaba päevaraha 50 euro maksmisele 2 tingimust: välislähetuse esimesed 15 päeva ja

Välislähetuse päevaraha maksmine alates 01.01.2016 Read More »

Töölähetuse kulude hüvitamine ja välislähetuse päevaraha

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 21 sätestab, et tööandja võib lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Seaduse järgi võib töölähetus kesta järjestikku kuni 30 kalendripäeva, kui tööandja ja töötaja vahel puudub kokkulepe pikemas lähetuses. Juhtimis- või kontrollorgani liikme puhul loetakse töökohaks koht, kus juhtimis- või kontrollorgani liige oma ametiülesandeid harilikult täidab.

Töölähetuse kulude hüvitamine ja välislähetuse päevaraha Read More »