Piiratud käibemaksukohustuslane

Piiratud käibemaksukohustuslane – kohustus mis võib tekkida igal ettevõttel, kes ostab või saab teenust välisriigi käibemaksukohustuslaselt

Millal tekib ettevõttel piiratud käibemaksukohustuslasena arvele võtmise kohustus?

Ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, kuid kas see väide vastab alati tõele? Kas teadsid, et alates 10.02.2021 aastast tekib mitte käibemaksukohustuslasest ettevõttel kohustus ennast arvele võtta piiratud käibemaksukohustuslaseks, kui saadakse välisriigi ettevõttelt järgmisi  teenuseid, vastavalt käibemaksuseaduse §10 lõige 5

TEENUSED

 • Intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine
 • Reklaamiteenust, näiteks Facebook või Adword reklaam
 • Konsultatsiooni-, raamatupidamis-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlge-, andmetöötlus– või infoteenus, näiteks Dropboxi tasulise paketi tellimine
 • finantsteenus, välja arvatud seifi üürile andmine, või kindlustusteenus, sealhulgas edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenus
 • tööjõu kasutada andmine
 • vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine
 • elektroonilise side teenus, kaasa arvatud ülekandeliinide kasutamise õiguse loovutamine
 • elektrooniliselt osutatav teenus, näiteks tarkvara, mängud, mobiili äpid, õpikeskkondade ja foorumite tasud, internetipoe teenustasud, e-raamatud, kõikvõimalikud muud digitaaltooted, veebimajutuse teenustasu jne.
 • maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia võrgule ligipääsu võimaldamine ja maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia edastamine võrgu kaudu ning nendega otseselt seotud teenused
 • välisõhu kaitse seaduses reguleeritud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühiku võõrandamine
 • tasu eest eelpool nimetatud teenusest hoidumine, õiguse kasutamisest loobumine või olukorra talumine

KAUBAD

Piiratud käibemaksukohustuslasena arvele võtmise kohustus tekib alles peale seda kui  ühendusesiseselt soetatud kaupade (KMS § 8), välja arvatud aktsiisikaup ja uus transpordivahend, maksustatav väärtus ületab kalendriaasta algusest arvates 10 000 eurot.

Kui isik on registreeritud piiratud käibemaksukohustuslaseks teenuste saamise tõttu, ei ole ta koheselt kohustatud käibemaksu maksma kauba ühendusesiseselt soetamiselt. Kauba soetamiselt peab piiratud maksukohustuslane maksma käibemaksu alles siis, kui ta soetab aktsiisikaupa või uue transpordivahendi ja kui muu kauba soetamise piirmäär 10 000 eurot on ületatud. Soovi korral võib ta seda teha ka varem, teavitades sellest kirjalikult maksuhaldurit.

Saades ülevalpool loetletud teenust välisriigi või kaupa teise liikmesriigi käibemaksukohustuslaselt, tekib Eesti ettevõttel piiratud käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus, teenuse saamise või kauba ostmise päevast alates.

Kohustuse tekkimise päevast arvates, kolme tööpäeva jooksul peab isik esitama Maksu ja Tolliametile avalduse enda piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimiseks.

Mis vahe on piiratud käibemaksukohustuslasel ja käibemaksukohustuslasel?

Piiratud käibemaksukohustuslane ei lisa enda poolt võõrandatavate kaupadele või osutatavate teenuste hinnale käibemaksu ning sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse puudumise tõttu ei arva ka sisendkäibemaksu maha.

Kui nüüd ettevõte on saanud teiselt liikmesriigi käibemaksukohustuslaselt arve, kus on kajastatud käibemaks, peab teenuse või kauba saaja, peale piiratud käibemaksukohustuslaseks registreerimist esitama, võimaluse korral, enda käibemaksukohustuslase numbri teisele poolele ning paluma arve ümber tegemist, vastavalt käibemaksuseadusele ning edaspidi esitama alati teisele poolele enda käibemaksu numbri.

Kui ettevõte seda ei tee siis tekib topelt käibemaksustamine. Maksta tuleb teisele poolele ning Maksu ja Tolliametile deklaratsiooni esitamisel, kuna piiratud maksukohustuslasel tekib deklareeritud kauba soetamiselt ja teenuste saamiselt reaalne käibemaksukohustus, sest nii nagu eespool mainitud puudub tal õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks (KMS § 25 lg 1).

Millal tekib käibemaksu deklaratsiooni esitamise kohustus?

Piiratud käibemaksukohustuslane peab käibemaksudeklaratsiooni esitama ainult juhul, kui ta on maksustamisperioodil teinud eelpool nimetatud toiminguid. Igakuist deklaratsiooni esitamise kohustust ei ole.

Millal on õigus ennast piiratud käibemaksukohustuslasena maha võtta?

Piiratud käibemaksukohustuslasel on samuti ennast õigus võtta arvele käibemaksukohustuslasena (KMS §20), kui ta tegeleb ettevõtlusega. Peale maksukohustuslasena arvele võtmist, kustutakse ettevõte piiratud käibemaksukohustuslaste nimekirjast ning talle laienevad kõik käibemaksukohustuslase õigused ja kohustused.

Piiratud käibemaksukohustuslane saab teatud tingimustel end lasta maksukohustuslaste registrist kustutada, avalduse alusel. Piiratud maksukohustuslane peab enne kustutamist olema maksukohustuslaste registris registreeritud vähemalt kaks aastat. Seejärel võib ta esitada avalduse enda kustutamiseks registrist. Eeldusel on see, et tema ühendusesiseselt soetatud kauba koguväärtus ei ole viimasel kalendriaastal ületanud ega ületa tema arvestuste kohaselt ka jooksval kalendriaastal kauba ühendusesisese soetamise piirmäära 10 000 eurot (KMS § 23 lg 2).

Kokkuvõtteks

Kui tunned, et artikkel oli sulle vajalik, kuid sul ei ole raamatupidajat, kellelt nõu küsida siis kirjuta julgelt  e-kiri aadressile:   info@sisi.ee  või helista telefonil +372 50 888 38.

Allikas   www.emta.ee