Isikliku sõiduauto kasutamisel makstav hüvitis ja kord

Isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.

Seega ei ole alates 1. septembrist  2014 a.võimalik maksuvabalt, arvestust pidamata maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist 64 eurot kuus.

Ettevõtte nimel olevate autode korral on arvestuse pidamine olnud kohustuslik kogu aeg.