pankrot

Kuidas ennetada ettevõtte pankrotti?

Võttes eeskuju loodusest, millest ettevõtlus on samuti üks osake,  siis metsloomad varuvad endale piisavalt tagavara. Tagavara kogumine aitab rasked ajad üle elada ja kevadeni vastu pidada. Nõndasamuti peaks iga ettevõtja juba oma äri luues arvestama keeruliste aegadega ja ennetama pankrotti. Selleks peaks hakkama varakult varusid koguma, sest piisava rahareserviga ettevõte elab karastudes ja edukalt kohanedes üle ka kõik kriisiajad ja pankrot neid ei ohusta.

Ettevõtet ähvardab kiire pankrot juba esimese keerulisema olukorra puhul just nimelt siis, kui tema rahavarust ei piisa raskete aegade üle elamiseks või – veel hullem – kui ettevõttel puudub igasugune reserv. Korralik rahavaru võimaldab aga hädaolukordi alati ületada.

Kuidas alustada reservi kogumisega, et pankrot ei ohustaks ettevõtet?

Enne rahavaru koguma asumist võiks Sul olemas olla ettevõtte praeguste ja prognoositavate kulude eelarve, mille põhjal saad määrata vajaliku reservi täpse suuruse. Kogutav raha peaks katma ettevõtte mõne kuu ärikulud.

Rahareservi loomine on lihtne, aga nõuab distsipliini: reservi moodustamiseks suuna iga kuu väike osa ettevõtte tuludest eraldi hoiukontole. Kasvata sellel kontol reservi summat seni, kuni jõuad tasemeni, mis tagab ettevõttele kindlustunde. Kogutud reservi kasuta üksnes hädaolukorras.

Ebapiisav rahavaru ja muud rahavoogude probleemid võivad rängalt ohustada Sinu ettevõtte võimet äris püsida. Seepärast tasub juba aegsasti ja ennetavalt selle teemaga tegeleda siis ei ole pankrot sind ja sinu ettevõtet ähvardamas. Kui tunned, et ise hätta jääd siis SiSi Finantside asjatundjad aitavad kindlaks teha, kui suur peaks olema just Sinu ettevõtte rahareserv, ja annab ühtlasi kasulikku nõu ka muudes rahavooge puudutavates küsimustes.

Võta kasutusele SISIFLOW rahajuhtimise tööriist ning omad täielikku kontrolli rahaseisude üle täna ja tulevikus!