Esitamata majandusaasta aruannete kontroll tugevnes

Miks on oluline esitada majandusaasta aruanne õigeaegselt?

Esitades majandusaasta aruande õigeaegselt, näitate sellega äripartneritele ja klientidele, et ettevõte on konkurentsivõimeline ja usaldusväärse mainega.

Riik saab omalt poolt tagada majanduskeskkonna läbipaistvuse prognooside ja statistika tulemuslikuks koondamiseks, et vajadusel suunata toetusi sinna, kus neid vajatakse kõige enam. Et tervikpilt majanduses oleks õige, on väga oluline, et iga ettevõtte kohta, olgu see suur või väike, oleks olemas õiged andmed.

Kuidas kontrollitakse aruannete esitamist?

Aruannete õigeaegsel esitamisel ja majandustegevuse vastavusel seaduses määratletule hoiab silma peal Tartu maakohtu registriosakond. Hoolimata aga tugevast kontrollist, jätsid paljud ettevõtjad siiski aastaaruanded õigeaegselt esitamata.

Registrimenetluse üks suurimaid probleeme oli aga,  et vajalike määruste kättetoimetamine nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele oli keeruline.

Sellest tulenevalt otsustati anda äriregistrit pidavale Tartu maakohtule lisaraha järelevalve- ja teavitustöö tugevdamiseks. Eesmärgiga, et avalikkusele oleks selgelt nähtav ja arusaadav, et konkreetse aja seisuga on ettevõttel aruanne tähtaegselt esitamata.

Muudatuse kaudu jõutakse ka nendeni, keda praegu on väga raske kätte saada või kes ei soovi olla registriosakonnale kättesaadavad.

Sellest tulenevalt on esitamata aruannete kontroll oluliselt tugevnenud ning avalikusele nähtav. See toob aruandluskohustuslasele, kellel on aastaaruanne esitamata, edaspidi kaasa ebamugavusi  äritegevuses ning lisaks trahvihoiatusi ja trahve. Aruandekohustuslastel, kes ei ole veel esitanud puuduvaid aruandeid on igati mõistlik seda teha esimesel võimalusel.

Kui varem tehti näiteks majandusaasta aruande õigeks ajaks esitamata jätmise eest ligikaudu paarsada trahvi aastas, siis sel aastal tehti neid 5000, trahvihoiatusi tehti 24 000.

Alates 27. septembrist 2021 aastast, toimetatakse trahvihoiatused, trahvid ja muud registriosakonna kättetoimetamist vajavad määrused isikutele kätte e-äriregistri kaudu, kui nad sinna sisse logivad.

Kui tunned, et artikkel oli sulle vajalik kuid sul ei ole raamatupidajat, kellelt tellida majandusaasta aruanne siis kirjuta  e-kiri aadressile:   info@sisi.ee  või helista telefonil +372 50 888 38.

 

Allikad:

www.just.ee

www.rmp.ee

www.fin.ee