makseraskused

Kuidas hoiduda makseraskustesse sattumast?

Raha on üks müstiline nähtus. See võib endaga kaasa tuua nii piiritut rõõmu kui ka erakordseid kannatusi. Üheks väga ebameeldivaks olukorraks tihtipeale on kelleltki raha ootamine. Olgu see argielus või tööalaselt. Eriti suur on probleem kui sellest laekumisest sõltub sinu enda ettevõtte võimekus kulutuste eest tasuda. Käibekapitali probleemid ettevõttes tekivad sageli põhjusel, et kliendid ei tasu oma arveid piisavalt kiiresti, sest neile on lubatud oodata arvete tasumisega kuni 30, mõnikord aga koguni 60 päeva. Selline on tihti ettevõtjate ainuvõimalus konkurentsis püsimiseks, mis võimaldab neil samuti suurendada ettevõtte müügikäivet.  Pakkudes küll pikka maksetähtaega, paneb see neid endeid aga  olukorda, kus ettevõttel tekib vajadus täiendava raha järele. Põhjuseks, et kuluarvete maksetähtajad jõuavad sageli varem kätte kui müügiarvete eest laekunud raha ning  piisava rahareservi  puudumisel on makseraskused kärmed tulema. Selline olukord valmistab igale ettevõtjale aga parajat tuska. Raha kättesaamine on seoses valemiga: mida varem, seda parem. Kui ettevõte mõistliku aja jooksul  kliendilt raha kätte ei saa, seab see ohtu ettevõtte teised toimingud – töötajad tahavad palka, üür vajab maksmist, maksud vajavad tasumist jne. Aeglane arvete laekumine tekitab finantsprobleemi, mis võib halvata igasuguse äritegevuse.

Mis aga oleks ennetavaks lahenduseks, et mitte sattuda makseraskustesse?

Maksetähtajad

Vaadates üle kõikidele klientidele lubatud maksetähtajad,  oleks üheks võimalikuks lahenduseks neile luua stiimul, mis ajendaks kliente kiiremini arveid tasuma. Näiteks 2 protsendilise soodustuse pakkumine arvete ennetähtaegselt tasumise eest ja seda 10päeva jooksul, pärast arve saamist. Selline hinnaalandus motiveeriks paljusi kliente varem tasuma oma arveid ning sellega saaks ennetada ettevõtte makseraskusi, vähemalt osaliselt juba eos. Teiseks võiks üle vaadata konkurentide maksetähtajad,  kas sinu poolt pakutud pikk maksetähtaeg on üldse tänases turusituatsioonis enam vajalik või võiks maksetähtajad viia hoopis võrdelisse seisu enda arvete tasumise maksetähtaegadega.

Faktooring

Kui maksetähtajast varem tasumise eest premeerimine ei tööta siis on veel üks alternatiiv, mis oma olemuselt on ettevõttele abi käe pakkumine kolmandalt isikult. See on faktooring, mille eesmärgiks on finantseerida pika tähtajaga makstavaid arveid ja hoida ettevõtteid makseraskustesse sattumast. Faktooring aitab parandada rahavoogu ja laseb pakkuda kliendile soodsaid maksetingimusi. Tähele tuleb panna aga, et faktooringu kasutamise tasuks on intress ning kindlasti enne lepingu sõlmimist üle vaadata,  kui suur on kauba/teenuse müügi kate, et vältida olukorda kus müügikäive saab tasutud ainult töörõõmuga ja soovitud kasum jääb saamata.  Kui soovite lähemalt tutvuda faktooringuga siis võtke ühendust enda kodupanga esindajaga või faktooringut pakkuvate ettevõtetega.

Üks asi mida meeles pidada – rahavoogude probleemid võivad olla tõsised ja ohustada teie võimet äris püsida. Kui teil pole otsest finantskogemust, kaaluge koostööd SISI Finantsid või mõne teise finantseksperdiga. Aitame teil kindlaks teha kas ja millised probleemid teil on ning vajadusel pakume välja erinevaid ettepanekuid rahaasjade korda saamiseks.