Personal

vanemahüvitis

Kuidas arvutatakse vanemahüvitis?

Alates päevast kui lapsevanemad saavad teada, et nende perre on saabumas uus maailmakodanik, tekib päevakorda palju uusi küsimusi. Üks olulisemaid nende seas on see, et kui suur saab olema lapsega koju jääva vanema sissetulek ning kummal vanematest oleks mõistlikum lapsega koju jääda, et see pere eelarvet oluliselt ei mõjutaks. Vanemahüvitise arvestamise periood Kui lapsevanem on …

Kuidas arvutatakse vanemahüvitis? Read More »

vanemahüvitis

Vanemahüvitise süsteemi muudatus alates 01.04.2022

Soovid teada mis muutub kogu vanemahüvitise süsteemis aastal 2022 aastal? SiSi Finantsid aastalõpu viimases postituses  Lapsepuhkuse süsteemi muutus 2022 aastal,  käsitlesime puhkust mida saab välja võtta peale vanemahüvitisega tasustatud perioodi lõppu alates 2022 aastal. Tänases postituses tuleb juttu muudatustest kogu vanemahüvitise süsteemist alates ema puhkusele jäämisest kuni vanemahüvitise perioodi lõpuni. Rasedus ja sünnituspuhkus Rasedus ja sünnituspuhkus nimetatakse …

Vanemahüvitise süsteemi muudatus alates 01.04.2022 Read More »

lapsepuhkuse

Alates 01.04.2022 aastal muutub lapsepuhkuse süsteem

Soovid teada mis muutub lapsepuhkuse süsteemis 2022 aastal? SiSi Finantsid aastalõpu viimases postituses  Töötasu maksud ja alammäär 2022 aastal käsitlesime olulisemaid muudatusi seaduses mis mõjutavad töötasu uuel 2022 algaval aastal. Tänases postituses tuleb juttu olulisemast muudatusest mis mõjutab  ettevõtjaid  ja tema töötajaid, kes on kuni 14 aastaste lastevanemad. Töölepingu seaduse muudatus alates 01.04.2022 Seoses töölepingu …

Alates 01.04.2022 aastal muutub lapsepuhkuse süsteem Read More »

töötasu toetus

Töötasu jätkutoetus

Eesti Töötukassa nõukogu tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku hüvitada piirangutest mõjutatud ettevõtete töötajatele märtsikuu töötasu. Toetuse prognoositav kulu on 38 miljonit ja tegemist on ainult ühe kuu pikkuse toetusmeetmega. Millised ettevõtted saavad taotleda töötasu hüvitist ja millistel tingimustel? Toetust makstakse neile tööandjatele,  kes tegutsevad piirangutest oluliselt mõjutatud valdkondades, näiteks majutus – ja toitlustusettevõtetes, jae – ja …

Töötasu jätkutoetus Read More »

eriolukord

Töösuhted eriolukorras

Majanduskriisis, olukorras kus hetkel ei ole tööd anda,  on eriti oluline säilitada head töösuhted. Tuleb leida kõige mõistlikum, mõlemaid osapooli rahuldav kompromiss. Näiteks põhipuhkuse, lisapuhkuse, palgata puhkuse kasutamine, kaugtöö tegemine, tähtajaline osaline tööaeg vms. Kõik kokkulepped eeldavad mõlema poole tahet. Eesti majandus on eriolukorras toiminud tänaseks juba 1,5 kuud. Rasked olukorrad on aga edasi viiv …

Töösuhted eriolukorras Read More »

Kodus töötamine ja kodukontori kulude hüvitamine.

Kodus töötamine on viimasel ajal väga populaarne trend, kuid ettevõtjate seas tekitab see sageli küsimust, et kuidas jagada ja hüvitada kodukontori kulusi, selliselt, et see hilisemalt endaga maksuriske ja muid probleeme kaasa ei tooks. Selleks tuleks endale esmalt selgeks teha, et millised on kodukontori kulud ning sellega kaasnevad riskid. Kõigest sellest ja veidi enamast antud …

Kodus töötamine ja kodukontori kulude hüvitamine. Read More »

Töötaja maksuvaba sporditoetus alates 2018 aastas

Alates 2018 aastas ei pea tööandja tasuma erisoodustusmaksu töötaja liikumisharrastuse ja tervise edendamise  kulu kompenseerimisel  summalt kuni 100 EUR kvartalis ( 400 EUR aastas): Avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasul; Sportimis- ja liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kuludelt; Tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavatelt kulutustelt; Kulutustelt taastusravi, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustelt. Füsioterapeudi, tegevterapeudi, kliinlise logopeedi …

Töötaja maksuvaba sporditoetus alates 2018 aastas Read More »