TÖÖTAJA SÕIDUKULUDE KOMPENSEERIMINE TÖÖ JA ELUKOHA VAHEL 2017 AASTAL

Kulutusi töötajate transpordile elukoha ja töökoha vahel ei maksustata erisoodustusega juhul kui ühistranspordi kasutamine ei ole võimalik mõistliku aja – ja rahakuluga.

  • Puudub ligipääs ühistranspordiga;
  • Ühistranspordi ajad ei ühti tööle tuleku ja minekuga;
  • Ühistranspordi kasutamisega kaasneb ebamõistlik aja – ja rahakulu.

ALATES 01.07.2017 on täiendavalt järgmised soodustused:

Majutuskulud ei ole erisoodustusega maksustatud kui kulutus on tehtud  töölepinguga töötajale ning on ettevõtlusele vajalik:

  • Elukoht on vähemalt 50 km kaugusel töökohast;
  • Maksuvaba kulu 100EUR kuus töötaja kohta. Tallinnas ja Tartus 200EUR.

Transpordikulud ei ole erisoodustusega maksustatud juhul kui kulutus on tehtud  töölepinguga töötajale ning on ettevõtlusele vajalik:

  • Töötaja elukoht on vähemalt 50km kaugusel töökohast
  • Transport on korraldatud M2 või M3 sõidukiga (ei ole 50km reeglit)
  • Tulumaksuga ei maksustata isikule makstavat parkimistasu hüvitist seoses isikliku sõiduauto kasutamiseks ettevõtte ülesannete täitmiseks.