Ettevõtte juht ja raamatupidamine

Raamatupidamine on iga ettevõtte lahutamatu osa. Suurematel ettevõtetel on tööle palgatud raamatupidajad, pearaamatupidajad ning finantsjuht. Viimaste kohustus ettevõttes on analüüsida kuuraporteid ning anda ettevõtte juhile ülevaadet firma hetke olukorrast. Vajadusel soovitusi finantsolukorra muutmiseks või parandamiseks.

Väikeettevõtja müüt raamatupidamise aruannetest

Väikeettevõtte juhid on aga nagu orkester ühes isikus – peavad juhtima ettevõtet, korraldama raamatupidamist ning analüüsima finantsaruandeid. Tegema ise aruannet põhjal otsuseid edasisteks tegevusteks ettevõtte edukaks juhtimiseks.

Väikeettevõtte juhid raamatupidamise korraldamisel üldjuhul ostavad teenuse sisse, kuid kahjuks on üldlevinud arvamus, et raamatupidamine on oluline ainult kohustuslike aruannete koostamiseks ning esitamiseks riiklikele instantsidele

Mis takistab õigete aruannete saamist raamatupidajalt?

Siinkohas ongi sageli tunda teenust pakkuva raamatupidaja ja ettevõtte juhi eriarvamust raamatupidamise tegemisel. Raamatupidaja ootab õigeaegselt raamatupidamisedokumente. Kahjuks on aga ettevõtte juhil kogu aeg käed jalad tööd täis ning dokumentide saatmine õigel ajal raamatupidajale, ei ole tema tegevuste prioriteedis mitte esimesel kohal.

Nii juhtubki, et dokumendid jõuavad alles järgmisel kuul või veel hiljem raamatupidaja kätte ning saadud raportid ei ole enam tegelikku majandusseisu kajastavad.

Enamasti juhtub selline situatsioon aga ettevõtjatega, kes ei kasuta finantsaruandest saadud infot enda ettevõtte juhtimisel. Seda siis kas oskamatusest aruannet lugeda või mingil muul põhjusel.

Lahendused dokumentide kiiremale edastamisele.

Kuid kujutage ette kui palju kasu te saate kui otsustate, et hakkate kasutama igakuistest finantsraportitest saadud infot enda ettevõtte juhtimisel. Selleks on vaja ainult dokumendid jooksvalt edastada raamatupidajale. Tänasel IT ajastul on selleks palju erinevaid võimalusi ja üheks võimaluseks on kasutada näiteks äppi nimega “CamScanner,” millega on võimalik tšekid peale ostu sooritamist suunata raamatupidajale. Ostuarved mis on tulnud e-kirja teel, saab samuti edastada koheselt raamatupidajale jne.

Reaalajas raamatupidamine – mis kasu see toob?

Tulemuseks on reaalajas raamatupidamine, mis tähendab, et sul on kogu aeg olemas reaalne ettevõtte finanstseisund ning kuu lõppedes on ettevõtte raamatupidamisaruanne peaaegu valmis. Raamatupidaja peab ainult tegema veel mõned vajalikud finantskanded ja ongi valmis. Siis on teil võimalus koostöös raamatupidajaga analüüsida enda ettevõtte finantstulemusi ning planeerida tulevikku. mitte ajada taga puuduvaid dokumente, mis ei too teile mitte mingit kasu.

Millistest aruannetest koosneb kuu aruandlus?

Raamatupidamise aruanne koosneb paljudest erinevatest aruannetest, kuid antud artiklis käsitleme aruandeid, mida raamatupidaja teile edastab iga kuu lõppedes :

  1. Bilanss
  2. Kasumiaruanne
  3. Rahavoo aruanne
  4. Ostureskontro
  5. Ostuarvete nimekiri
  6. Müügireskontro
  7. Müügiarvete nimekiri
  8. Ja siis aruanded mis on eraldi kokku lepitud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kui kasutades raamatupidamisaruandeid enda ettevõtte juhtimisel saate teha nende alusel tuleviku prognoose, tulude-kulude analüüsem, mis kindlustab ettevõtte kasumliku tegevuse. Kui sind huvitab millistest aruannetest mingit infot saab siis vaata meie edasisi postitusi.

Ja nagu alati, kui vajate usaldusväärset koostööpartnerit oma firma finantsasjade korraldamisel, kirjutage meile info@sisi.ee ja räägime täpsemalt.

Ettevõtte rahavoo juhtimiseks kasuta SisiFlow tööriista!