Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne – millal ja miks peab esitama?

Majandusaasta aruanne - millal ja miks tuleb esitada majandusaasta aruanne?

Majandusaasta aruande esitamise periood on igal aastal 1.jaanuarist kuni 30.juunini (kehtib neile kelle majandusaasta periood on 01. jaanuarist kuni 31.detsembrini). Aruande peavad esitama enne eelneva aasta 1.juulit registreeritud ettevõtted https://www.riigiteataja.ee/akt/835246. Aruande peab esitama isegi siis kui ettevõttes ei ole toimunud tegevust.

Mikro – ja väikeettevõtete aruande koostamine

Võrreldes keskmiste ja suurettevõtetega on mikro ja väikeettevõtte aastaaruande koostamine mõnevõrra lihtsam. Nimelt ei pea esitama tegevusaruannet, rahavoogude aruannet ning omakapitali muutuste aruannet

Mikroettevõte

Väikeettevõte

Varad kokku kuni 175 000€

Varad kokku kuni 4 000 000€

Müügitulu ehk käive aruandeaastal 50 000€

Müügitulu ehk käive aruandeaastal 8 000 000€

Kohustused ei ole suuremad kui omakapital

Töötajate keskmine arv on aruandeaastal mitte üle 50 inimese

Osaühingul võib olla üks osanik, kes on samal ajal ka juhatuse liige

 

Vaja esitada

Vaja esitada

Bilanss, kasumiaruanne ning kuni kolm lisa

Bilanss, kasumiaruanne, tegevusaruanne ning kuni üheksa lisa

majandusaasta aruanne

Kuidas tellida majandusaasta aruande koostamine?

Kui ettevõttel ei ole raamatupidamist jooksvalt teostatud

Selleks, et aastaaruanne koostada peab eelnevalt olema teostatud raamatupidamine. Kui sul ei ole veel ettevõttel raamatupidajat ning raamatupidamine on tegemata siis korralda esmalt raamatupidamise teostamine. Soovitavalt on otsida ettevõttele raamatupidaja, kes teostab raamatupidamise ning koostab majandusaasta aruande.  Võta ühendust ly@sisi.ee meili teel ning küsi pakkumist raamatupidamisteenuse teostamiseks ja majandusaasta aruande koostamiseks

Kui ettevõttel on raamatupidamine teostatud

Kui raamatupidamine on juba eelnevalt teostatud siis tuleb võimaldada raamatupidajale juurdepääs raamatupidamis tarkvarasse või esitada pearaamatut.

Majandusaasta aruande koostamise protsess

  1. Kui kõik eelmise aasta raamatupidamise dokumendid on edastatud raamatupidajale siis alustab raamatupidaja pearaamatu saldode kontrolliga.
  2. Müügi ja ostureskontro eesmärk on kontrollida ja võrrelda, teise poolega tasumata ja laekumata arvete saldosid. Kontrolli teostamiseks saadab raamatupidaja saldovõrdluse teated. Saldosid võrreldakse aasta lõpu seisuga.
  3. Kui kõik andmed on kontrollitud (pangasaldod, maksuamet, tarnijad/hankijad, põhivarad, laoinventuur, töötajatega seotud andmed jne. siis raamatupidaja poolt on kõik etapid tehtud.
  4. Raamatupidaja esitab esialgse bilansi ja kasumiaruande versiooni juhtkonnale tutvumiseks. Kui juhtkond aktsepteerib aruande siis koostab raamatupidaja majandusaasta aruande www.rik.ee keskkonnas.
  5. Pärast aruande sisestamist www. rik.ee keskkonda, peavad juhatuse liikmed lisama tegevusaruande (vajadusel) ja kasumi jaotamise (kahjumi katmise) ettepaneku
  6. Kui kõik eelmainitud sammud on tehtud, siis tuleb aastaruanne juhatuse poolt allkirjastada ja lõplikult esitada.
NB! Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile on ettevõtte juhi ja raamatupidaja tihe koostöö

Kuhu tuleb esitada majandusaasta aruanne?

Aruanne tuleb esitada äriregistrile elektrooniliselt ettevõtjaportaalis (E-äriregistri ettevõtjaportaal asub aadressil: https://ariregister.rik.ee/est) ning esitatud aruanne peab vastama kehtestatud vorminõuetele. Ettevõtjaportaali saab siseneda ID-kaardiga, mobiili – ID-ga või internetipanga kaudu.

Äriregistris saab anda raamatupidajale õigused aastaruande koostamiseks ja sisestamiseks. Vaata juhendit meie kodulehelt.

Mis juhtub kui majandusaasta aruanne jääb õigeaegselt esitamata?

Kui majandusaasta aruanne jääb õigeaegselt esitamata või ei esitata üldse siis on registripidajal õigus ilma hoiatamata trahvida nii juriidilist, kui ka kõiki aruande esitamiseks kohustatud isikuid ÄS§71 alusel. Kui majandusaasta aruannet kuue kuu möödumisel seaduses sätestatud aruande esitamise tähtaja möödumisel ei esitata, algatab registripidaja ÄS § 60, MTÜ § 361 või SAS § 341 alusel juriidilise isiku suhtes järelevalvemenetluse , mis võib lõppeda juriidilise isiku registrist kustutamise või sundlõpetamisega.

Milleks ja kellele on majandusaasta aruanne vajalik?

Majandusaasta aruande eesmärk on anda tõest informatsiooni ettevõtte käekäigu kohta. Seda saavad äriregistri kaudu näha konkurendid, äripartnerid, tarnijad ja teised, kes selle kaudu määratlevad ettevõtte usaldusväärsust. Viimane on aga otseses seoses sellega, millistel tingimustel ja kas üldse ettevõttega tehinguid tehakse. 

Majandusaasta aruanne on nagu ettevõtte visiitkaart. Aruande puudumine aga näitab ettevõtte eriliselt madalat usaldatavust.

Tulenevalt kõigest eelpool toodust on ettevõttele eriti tähtis koostöö raamatupidajaga, selleks, et aastaaruanne saaks tehtud vastavalt ette nähtud nõuetele ja seadustele. Koostatud majandusaasta aruanne peab kuvama sinu ettevõtet, kui  usaldusväärset koostööpartnerit, mis aitab sul tõsta ettevõtte väärtust ja sellega omaniku rikkust!

Kui sul veel ei ole raamatupidajat siis võta julgelt ühendust SISI Finantsid raamatupidajatega ning me garanteerime sulle korrektselt koostatud raamatupidamise ja  majandusaasta aruande. Vajadusel jagame finantskonsultatsiooni, kuidas enda äri veel edukamalt ajada!