TULUMAKS KIIRUSE ÜLETAMISE EEST ETTEVÕTTE AUTOGA!

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 34 p 3 alusel ei ole ettevõtlustulust lubatud kuludena maha arvata seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse.

Kas tead , et maksuhalduri seisukoht on hetkel, et  tulumaksukohustus jääb isegi siis firmale , kui roolis olnud juht ise trahvi kinni maksab ja firma mingeid kulutusi selle trahviga seoses ei tee.

Maksuhaldur põhjendab oma seisukohta sellega, et firma ja juhi vahel võib olla mingi tasaarveldamise kokkulepe. Näiteks palka vähendatakse selle trahvi arvelt või mingi muu firma kulutus selle töötaja suhtes väheneb. Ehk siis varjatult maksab firma ikkagi trahvi kinni.

Maksuhalduri seisukoht on ,  et kui on auto firma nimel ja trahviotsus saadetakse firma nimele, siis firmal ka tulumaksukohustus tekib, vaatamata sellele, kes trahvi maksab.