Sõiduauto maksustamine ettevõttes

Oled ettevõtjana soetamas uut autot? Siis on väga oluline kalkuleerida selle soetamine põhjalikult läbi. Olulisi nüansse arvestamata võib uus auto osutuda maksustamise seisukohalt ühel hetkel liialt kulukaks. Isiklik sõiduauto ettevõtte tarbeks. Millega siis  peab arvestama kui te otsustate soetada auto eraisikuna ning kasutate isiklikku autot ettevõtte hüvanguks? Millise sõiduauto eest maksuvaba hüvitist üldse tasuda saab?

Loe edasi

SÕIDUAUTO SISENDKÄIBEMAKSU ÜMBERARVESTUS.

2018 aasta hakkab läbi saama ja aeg vaadata üle tehtud maksumuudatused ja kuidas need meid on mõjutanud. Ettevõtjate seas oli üks enim küsimusi tekitanud muudatus – SÕIDUAUTO SISENDKÄIBEMAKSU ARVESTUS – kas 50% või 100% Kui varasemalt oli lihtne – üldreegel oli, et 100% ja kui toimus auto kasutamine erasõitudeks arvestati sellel kuul 50% Uue seaduse

Loe edasi

TULUMAKS KIIRUSE ÜLETAMISE EEST ETTEVÕTTE AUTOGA!

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 34 p 3 alusel ei ole ettevõtlustulust lubatud kuludena maha arvata seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse. Kas tead , et maksuhalduri seisukoht on hetkel, et  tulumaksukohustus jääb isegi siis firmale , kui roolis olnud juht ise trahvi kinni maksab ja firma mingeid kulutusi selle trahviga seoses

Loe edasi

Isikliku sõiduauto kasutamisel makstav hüvitis ja kord

Isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. Seega ei ole alates 1. septembrist  2014 a.võimalik maksuvabalt, arvestust pidamata maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist 64 eurot kuus.

Loe edasi

Kuidas tööandja sõiduautolt erisoodustust arvestada

Erasõitude hüvitamine välistab erisoodustuse tekkimise

Kui maksumaksja deklareerib sõiduautoga seotud kulutuste mahaarvamist KMD real 5.4, siis see ei tähenda automaatselt seda, et koheselt oleks tegemist ka erisoodustusega tulumaksuseaduse tähenduses. Võib olla, et töötaja on oma erasõidud hüvitanud. Vastavalt KMS § 4 lg 2 p 8 kohaselt ei ole ettevõtluses kasutatava auto tasu eest oma töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele kasutada andmine käive. Käibemaksuseaduse alusel on sellisel juhul tõesti õigus ainult 50% autoga seotud kulutustelt sisendkäibemaksust maha arvata, aga erasõitude hüvitamine välistab erisoodustuse tekkimise.

Väga levinud probleem maksumaksjate jaoks on ametiautoga kodunt tööle ja töölt koju sõitmine. Võib öelda, et üldjuhul on sellised sõidud tööga otseselt mitte seotud ja tuleks erisoodustusena maksustada. Küll aga tuleb siin arvestada asjaoluga, et teatud juhtudel on tööandja auto kodus hoidmine õigustatud ja tööülesannete täitmiseks vajalik: näiteks kui töötaja on nn valveisik, kes peab igal hetkel olema võimeline välja sõitma tööülesandeid täitma. Sama kehtib juhul, kui autot on odavam ja turvalisem kodus hoida. Kindlasti ei tohiks unustada ka seda, et tulumaksuseaduse § 48 lg 5¹ alusel ei loeta erisoodustuseks töötajate transportimist töökoha ja kodu vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga. Eelpool kirjeldatud asjaolusid vaagides tulebki anda hinnang, kas ja mis tingimustel saab tööandaja autot kodus hoida ilma, et sellega kaasneks erisoodustuse maksustamine.

Read more