Kaasaegne raamatupidamine

Raamatupidaja versus finantskonsultant

Raamatupidamine on tänapäeval arenenud nii kaugele, et raamatupidaja tavapärases mõistes ei ole enam mitte raamatupidaja ehk ettevõtte raamatupidamisandmete sisestaja, vaid iga ettevõtja koostööpartner ja finantskonsultant. Tänapäeva raamatupidaja on nutikas nii IT valdkonnas, mõistab hästi deebetit ja kreeditit ning mõistab hästi finantskirjaoskust.

Veel lähiminevikus kangastus silme ees pilt raamatupidamisest kui kaustasid täis toast ning hunnikute viisi paberitest laual. Raamatupidajad olid enamalt jaolt naisterahvad, kelle põhiülesanne oli juhtide käest tšekke ja arveid taga ajada ning neid siis raamatupidamisse sisse kanda. 

Kogu see protsess võttis aga alati kaua aega, nii et kui raamatupidamisteenust pakkuv raamatupidaja enda kuuaruande valmis sai, siis oli aeg juba nii palju edasi läinud, et ettevõtte juhtidel olid ammu olulised otsused vastu võetud ning tulemusedki nende tagajärjel teada. Kõik toimus pigem kogemuste ja juhi kõhutunde pealt kui andmepõhiselt. 

Oi aegu ammuseid😊

Tänasel päeval oleme aga jõudnud aega, kus arved liiguvad juba otse ühest raamatupidamisprogrammist teise. Maksmine toimub otse pangast, automaatselt. Pangakanded liiguvad pangast otse raamatupidamisprogrammi, samuti automaatselt. Raamatupidajal tuleb ainult kontrollida, et kõik klapiks. See oligi kõik tavaraamatupidaja töö ehk andmete sisestaja roll raamatupidamises.

Aga mida siis teeb raamatupidaja tänapäeval?

Kas raamatupidajat ei olegi enam vaja? Kas tehnoloogia on tõesti nii arenenud, et kõik toimub automaatselt?

Ei, nii see ikkagi pole. Tänapäeval arendavad raamatupidamisteenust pakkuvad raamatupidajad järjepidevalt enda teadmisi finantsvaldkonnas. Neist on saanud ettevõtjale koostööpartnerid ehk finantskonsultandid, mitte ainult pearaamatupidajad. Nad aitavad ettevõtjal aru saada, milline on info nende aruannete numbrite taga, mida raamatupidaja neile esitab. Ja enam ei ole see ainult suurte ettevõtete privileeg, ka väikesed ja keskmised ettevõtjad saavad kasutada nüüd professionaalsete finantskonsultantide nõustamist.

Parem ülevaade finantsseisust

Finantskonsultant

Reaalajas raamatupidamisteenus annab igale ettevõtjale võimaluse jälgida ettevõtte raamatupidamist reaalajas ning reageerida varakult probleemidele, mis lähitulevikus võivad tekkida. Sellistel segastel aegadel, mis hetkel turul valitsevad, on kiirus ja õige info olemasolu kõige suurema väärtusega ning kindlalt üks edu alustalasid. 

Tark ettevõtja ei jäta seda võimalust kasutamata ning teeb tihedat koostööd raamatupidajaga kui enda finantskonsultandiga.

Selgem ülevaade tuludest ja kuludest

Ainult kulude ja tulude jälgimine ei anna oodatud tulemust. Oluline on teada, mida on vaja jälgida ja millega võrrelda. Selleks on ettevõtte eelarve, mille põhjal saab jälgida, kas tulud ja kulud mahuvad eelarvesse. Kui tulu on plaanitust suurem, siis on kõik super. Aga kui kulu kipub minema suuremaks kui eelarves ette nähtud, siis on kuri varsti karjas. 

Tänases situatsioonis, kus hinnad tõusevad meeletu kiirusega ja seda vahel lausa tundidega on väga oluline jälgida, et kulud ei suureneks kiiremini kui tulu. 

Kui aga igapäevaselt jälgida kulu-tulu suhet, siis näed sa varakult, kui kulud hakkavad kreeni kiskuma. Sellisel juhul saad reageerida kas enda teenuse/kauba hinna tõstmisega või kulude üle vaatamise ja koheste muudatuste tegemisega.  

Seda võimaldabki üha automatiseeritum raamatupidamine ning tihe koostöö enda finantskonsultandiga.

 

Andmepõhised tulevikuprognoosid ja nende põhjal paremate äriliste otsuste tegemine

Kui ettevõttel on reaalajas raamatupidamine ning ettevõtte raamatupidajast on saanud finantskonsultant, on ettevõtjal lisaks olemas võimalus näha tulude/kulude tulevikuprognoose ja seda juba toimunud kulutuste põhjal ning automaatselt.  

Selle põhjal on väga mugav ja kindel tunne võtta vastu ärilisi otsuseid, mis tagaks ettevõtte kasvu ning ellujäämise ka väga keerulistes situatsioonides. 

Võidab see, kes näeb täpsemalt tulevikku!😊 Kasuta SisiFlow rahavoo juhtimise tööriista, mis annab sulle ülevaate, mis ootab sinu ettevõtet ees, arvestades tänast olukorda.

Ja mis pole ka vähem oluline –  sinu enda raamatupidajast on saanud finantskonsultant, kes aitab sul väga lihtsalt omandada finantskirjaoskuse.

Kui soovid saada kindlust, et sinu ettevõte elaks üle ka keerulised ajad, siis tea, et kõige parem on tegutseda olevikus ja näha tulevikku. 

Too oma ettevõtte raamatupidamine meie kindlatesse kätesse ja teeme koos andmepõhiseid ja ettevõtte kasvamiseks vajalikke otsuseid! 

Me pakume sulle laialdasi finantsalaseid kogemusi ja innovaatilisi lahendusi raamatupidamises.

Tutvu meie teenustega lähemalt meie kodulehel https://www.sisi.ee/