lapsepuhkuse

Alates 01.04.2022 aastal muutub lapsepuhkuse süsteem

Soovid teada mis muutub lapsepuhkuse süsteemis 2022 aastal? SiSi Finantsid aastalõpu viimases postituses  Töötasu maksud ja alammäär 2022 aastal käsitlesime olulisemaid muudatusi seaduses mis mõjutavad töötasu uuel 2022 algaval aastal. Tänases postituses tuleb juttu olulisemast muudatusest mis mõjutab  ettevõtjaid  ja tema töötajaid, kes on kuni 14 aastaste lastevanemad.

Töölepingu seaduse muudatus alates 01.04.2022

Seoses töölepingu seaduse muudatusega alates 01.04.2022 muutub lapsepuhkuse võtmise süsteem. Uue süsteemi järgi tekib õigus tasustatud lapsepuhkust saada mõlemal alla 14-aastase lapse lapsevanemal. Puhkust saab iga alla 14 aastase lapse kohta. Oluline on teada, et nimetatud 10 ne päevane lapsepuhkus on ühekordne ja seda saab välja võtta alates vanemahüvitise lõppemisest kuni lapse 14 aastaseks saamiseni. Lapsepuhkust saab välja võtta ka samal aastal kui laps saab 14 aastat vanaks ja ei ole vahet, millal on lapse sünnipäev kas enne või pärast lapsepuhkust.  

Kui pikk on lapsepuhkus ja kes seda saavad kasutada?

Seaduse muudatus võimaldab mõlemal lapsevanemal alates 01 aprillist 2022 võtta lapsepuhkust iga alla 14 aastase lapse kohta 10 tööpäeva. Kuid arvestada tuleb, et ära kaob aastapõhine arvestus. Täpsemalt öeldes, et kui peres on üks laps siis saavad mõlemad vanemad kahe peale kokku lapsepuhkust välja võtta 20 tööpäeva kuni lapse 14 aastaseks saamiseni. Kui peres on rohkem lapsi siis saadakse iga lapse pealt 10 tööpäeva lapsepuhkust. Näiteks kui lapsi on peres 5 siis saavad mõlemad vanemad kokku võtta lapsepuhkust 50 tööpäeva. Siinkohal tuleks aga arvestada, et lapsepuhkust ei saa ühel aastal üks vanem välja võtta rohkem kui 30 tööpäeva. Lapsepuhkust on võimalik välja võtta kas päevade kaupa või korraga aga siis mitte rohkem kui 30 tööpäeva ühes kalendriaastas kuni lapse 14 aastaseks saamiseni. Puhkust saavad kasutada ka eestkostjad ja hoolduspere vanemad. Lapsepuhkuse kasutamisega põhipuhkuse periood ei lühene.  

Millal algab lapsepuhkuse arvestus?

Lapsepuhkust hakatakse arvestama alates vanemahüvitise lõppemise kuupäevast kuni lapse 14 aastaseks saamiseni. (k.a. terve kalendriaasta).

Kui suur on lapsepuhkusel viibimise eest tasutav hüvitis?

Lapsepuhkusel olemise hüvitist makstakse olenevalt varasemast sissetulekust 50% vastavalt perehüvitise seaduses ette nähtud korrale, kuid mitte vähem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest. Sotsiaalministeeriumi lehe näitel, kui lapsevanema sotsiaalmaksuga maksustatav tulu on olnud eelnevate perioodidel 1200EUR, siis oleks tema lapsepuhkuse hüvitise päevamäär 2022 aastal 30,88EUR Perehüvitise seaduse alusel oleks arvutus järgmine: lapsepuhkuse päevatasu oleks 1200:30=40 ja sellest 50% oleks 20 eurot, kuid seaduse järgi ei saa lapsepuhkuse hüvitise päevamäär olla alla töötasu alammäära tööpäeva määra. 2022. aasta töötasu alammäär on 654 eurot ja tööpäeva alammäär 30,88 eurot. Kuid kui inimese töötasu on olnud arvestusperioodil kokku 3000 eurot, oleks tema lapsepuhkuse hüvitise ühe päeva määr 3000:30=100, millest 50% on 50 eurot. Näited on toodud olukordade kohta, kus sotsiaalmaksuga maksustatud tulu on püsinud stabiilselt sama ja kus inimesel on üks tööandja.  

Kuidas makstakse lapsepuhkust kui on ainult üks vanem?

Kui rahvastikuregistris on lapsel kanne ainult ühe vanema kohta siin on ühel lapsevanemal õigus kuni 20 tööpäeva lapsepuhkusele kuni lapse 14 aastaseks saamiseni. Mitme lapse korral on õigus saada kuni 30 kalendripäeva ühes kalendriaastas.

Kuidas lapsepuhkuse soovist teatada tööandjale?

Lapsepuhkuse soov tuleb võrdselt tavapuhkusega kajastada puhkuste ajakavas ning selle kohta esitada tööandjale avaldus. Kui töötaja soovib kasutada lapsepuhkust mis ei ole ajakavasse märgitud ja see on pikem kui 15 kalendripäeva, peab sellest tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva. Vähem kui 15 kalendripäeva puhkuse soovi korral tuleb esitada tööandjale avaldus vähemalt 14 päeva ette.  

Mis saab lapsepuhkusest mis on veel eelneva perioodi eest välja võtmata?

Tänasel kiire töötempoga kaasa käivad vanemad võiksid kindlasti veel kasutada võimalust kuni uue seaduse kehtima hakkamiseni võtta korraks aeg maha ning lastega koos olemiseks kasutada täiendavaid lapsepuhkuse päevi. Kahjuks neid päevi üle ei kanta uude perioodi. Näiteks kui peres on laps kes saab 2022 aastal 14 aastat vanaks siis sellisel juhul on mõlemal töötaval vanemal jagatult õigus kasutada veel enne 1.apriili kolm päeva tasustatud puhkusepäeva ning lisaks on uue seaduse alusel peale 1 aprilli veel täiendvavalt õigus kümnele tööpäevale,  mõlemal vanemal ehk kokku 20 tööpäeva.  

Kuidas lapsepuhkuse taotlus esitada?

Uus lapsepuhkuse süsteem kergendab nii tööandja, töötaja kui ka sotsiaalkindlustusameti elu. Lapsepuhkuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal minna sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse, kus on olemas ülevaade kasutamata lapsepuhkuse päevade arvust. Iseteeninduses saab märkida perioodi, millal soovitakse lapsepuhkust kasutada. Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemist läheb info edasi tööandjale. Uue seaduse kohaselt ei pea enam tööandja puhkusetasu hüvitist eraldi taotlema, vaid sotsiaalkindlustusamet maksab lapsepuhkuse hüvitise otse lapsevanemale.  

Kokkuvõtteks

Lapsepuhkuse süsteemis muutus arvestuse periood mis läks aastapõhiselt üle perioodi põhiseks arvestuseks mis algab vanemahüvitise lõppemisest ja lõppeb lapse 14  aastaseks saamiseni viimane aasta kaasa arvatud Lapsepuhkust saavad mõlemad vanemad võrdselt 10 tööpäeva. Kui on ainult üks vanem siis ta saab välja võtta mõlema lapsevanema puhkuse. Ühes kalendriaastas saab võtta maksimum 30 tööpäeva lapsepuhkust. Lapsepuhkuse hüvitist tasutakse vastavalt vanemahüvitise seadusele 50% varasemast sissetulekust kuid mitte vähem kui töötasu alammäär Lapsepuhkust saab taotleda otse sotsiaalministeeriumi iseteenindusest ning tasu makstakse otse lapsevanema kontole.   Teema tundus sulle oluline ja soovid rohkem infot siis ära kõhkle – tutvu SiSi Finantsid OÜ koduleheküljega või meili teel ly@sisi.ee

Kasutatud materjal: www.sm.ee