TÖÖTAJA LIIKUMISHARRASTUSE TOETAMISE MAKSUSTAMINE ALATES 2018 AASTAST

Alates 2018 aastas ei pea tööandja tasuma erisoodustusmaksu töötaja liikumisharrastuse ja tervise edendamise  kulu kompenseerimisel  summalt kuni 100 EUR kvartalis ( 400 EUR aastas):

  • Avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasul;
  • Sportimis- ja liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kuludelt;
  • Tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavatelt kulutustelt;
  • Kulutustelt taastusravi, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustelt;
  • Ravikindlustuslepingu kindlustusmaksetelt.

VABASTUS EI KEHTI:

  • Toetust ei tohi kanda üle ühest kvartalist teise;
  • Spordivarustuse soetamisel;
  • Tööandja ei võimalda toetust kõikidele töötajatele.

DEKLAREERIMINE

  • INF 14 deklareeritakse – soodustust kasutanud isikute koguarv ja soodustuse kogusumma.