Töötaja maksuvaba sporditoetus alates 2018 aastas

Alates 2018 aastas ei pea tööandja tasuma erisoodustusmaksu töötaja liikumisharrastuse ja tervise edendamise  kulu kompenseerimisel  summalt kuni 100 EUR kvartalis ( 400 EUR aastas):

  • Avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasul;
  • Sportimis- ja liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kuludelt;
  • Tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavatelt kulutustelt;
  • Kulutustelt taastusravi, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustelt. Füsioterapeudi, tegevterapeudi, kliinlise logopeedi ja kliinilise psüholoogi puhul peab olemas olema kutsetunnistus, mile olemasolu on võimalik kontrollida kutseregistrist;
  • Ravikindlustuslepingu kindlustusmaksetelt.

VABASTUS EI KEHTI:

  • Sporditoetust ei tohi kanda üle ühest kvartalist teise;
  • Spordivarustuse soetamisel;
  • Tööandja ei võimalda toetust kõikidele töötajatele.

DEKLAREERIMINE

  • INF 14 deklareeritakse – soodustust kasutanud isikute koguarv ja soodustuse kogusumma.

 

Kui tunned, et artikkel oli sulle vajalik, kuid sul ei ole raamatupidajat, kellelt nõu küsida siis kirjuta julgelt  e-kiri aadressile:   info@sisi.ee  või helista telefonil +372 50 888 38.

 

www.emta.ee