Sõiduauto maksustamine ettevõttes

Oled ettevõtjana soetamas uut autot? Siis on väga oluline kalkuleerida selle soetamine põhjalikult läbi. Olulisi nüansse arvestamata võib uus auto osutuda maksustamise seisukohalt ühel hetkel liialt kulukaks.

Isiklik sõiduauto ettevõtte tarbeks.

Millega siis  peab arvestama kui te otsustate soetada auto eraisikuna ning kasutate isiklikku autot ettevõtte hüvanguks?

Millise sõiduauto eest maksuvaba hüvitist üldse tasuda saab? Sõiduauto ei pea olema kasutaja isiklikus omanduses, kuid tuleb tõendada selle kasutusõigust. Kasutamisõigus on fikseeritud kas sõiduki registreerimistunnistusel või omaniku koostatud volikirjas. Sõiduautoks loetakse M1 ja M1G kategooria sõidukeid.

Maksuvaba hüvitise suurus – Alates 2014. a saab ettevõtluses kasutatava isikliku sõiduauto kasutamise eest maksta hüvitist kilomeetripõhiselt ehk 30 senti/km eest, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus ühe tööandja kohta. Kehtestatud  kilomeetrihind ja maksuvaba piirmäär ei ole seotud tegelike kuludega. Kuludokumentide alusel isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine (nt parkimistasu, rehvivahetuse, jooksva remondikulu vms tasumine) on erisoodustus.

Erandina saab kuludokumendi alusel isikliku sõiduauto kulutused hüvitada, kui minnakse isikliku sõiduautoga lähetusse ning nende kulude hüvitamisel lähtutakse nn lähetuste määrustest.

Kellele saab kompensatsiooni maksta?  – võimalik on maksta ainult töötajale (töölepingu mõistes) või juriidilise isiku juhtimis – või kontrollorgani liikmele (TuMS § 9 tähenduses). Äriühingu omanikule või võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavale isikule maksuvaba hüvitist maksta ei saa.

Sõidupäevik –hüvitise maksuvabalt saamise tingimuseks on sõidupäeviku pidamine. Sõidupäevikut võib pidada Exceli vormis, kus kirjas auto registreerimisnumber, odomeetri näidud, kus käidi, mida tehti. Isikliku sõiduki ettevõtluses kasutamise kohta lähevad sõidupäevikusse kirja ainult töösõidud. Kui isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist makstakse ilma arvestust pidamata, on väljamakse näol tegemist palgatuluga, mis tuleb deklareerida isikustatult TSD lisal 1 (mitteresidendi puhul lisal 2).

Juhatuse otsus – Hüvitise maksmiseks peab olema vormistatud tööandja kirjalik otsus, , kus märgitakse hüvitise saaja, suurus ja ka periood kui pika aja jooksul või mille eest kulud hüvitatakse. Otsuse juurde lisada sõiduki registrikaardi koopia. Tavaliselt tehakse selline otsus üheks kalendriaastaks. Selline juhatuse otsus on vajalik ka ühemehefirma puhul , et kui dokument olemas, siis on juba maksuhalduri kohustus tõendada, kas dokument on vale või mitte.

Töötaja elukoht 50km kaugusel – Kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel, siis on tööandjal võimalus hüvitada tööle sõiduks tehtud kulud. Et selliste sõitudega seotud kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata, peab kuludokument olema antud ettevõtte nimele. Sisendkäibemaksu maha arvestamiseks maksuamet ei aktsepteeri kuludokumenti, millele on  käsitsi täiendavalt firma nimi dokumendile kirjutatud.

Deklareerimine – Isikliku sõiduauto ettevõtluse tarbeks kasutamise hüvitamise kohta tuleb esitada ettevõttel kalendriaasta 1. veebruariks deklaratsiooni vormi INF 14 eelmisel aastal makstud kompensatsioonide kohta.

Sõiduauto on 100% ettevõtte kasutuses.

Millised on nõuded ja tõestamiskohustused kui otsustate soetada auto 100% ettevõtte tarbeks?

Registreerimine Maanteeameti liiklusregistris –  maanteeameti liiklusregistrist. Teavitusi saab esitada maanteeameti e-teeninduse kaudu

Sõidupäevik – Ettevõtte sõiduautode kohta ei pea alates 1. jaanuarist 2018. a pidama sõidupäevikut.

Maksustamine  – Kui firmaautoga tehakse ainult töösõite, siis erisoodustust maksma ei pea. Kui sõidukiga tehti vaid töösõite ja ettevõte selle ka tõendada suudab siis võib ettevõtte nimele väljastatud kuludokumentidelt  100% sisendkäibemaksu maha arvata. Kui ettevõtte sõiduautoga tehakse kas või üks erasõit siis tuleb teha sisendkäibemaksu tagasiarvestus alates auto soetamise hetkest.

Peab olema tagatud, et ettevõtlusega mitte seotud eesmärgil sõiduautot ei kasutata.

Sõiduauto on ettevõtte ja töötaja kasutuses.

Erisoodustuse arvestamise põhimõte –Alates 1. jaanuarist 2018 muutus erisoodustuse hind soodsamaks väiksema mootori võimsusega autode (kuni 130 kW) ja kallimaks suurema mootori võimsusega autode (üle 130 kW) puhul.

Uue auto KW kohta  hind 1,96 EUR ja vana auto KW kohta  hind 1,47 EUR .

Näiteks uue auto puhul kujuneb erisoodustuse maks järgmiselt:

Tulumaks 1,96*20/80= 0,49EUR

Sotsiaalmaks (1,96 + 0,49) *33% = 0,81EUR

KOKKU 1,30EUR – ühe KW erisoodustuse hind. (korrutada läbi auto kw-dega)

Deklareerimine – tööandja sõiduauto erisoodustus deklareeritakse maksudeklaratsiooni vorm TSD lisal 4 iga järgneva kuu 10. kuupäevaks. Erisoodustuse maksukohustus tasutakse tavapäraselt TSD alusel.

Sisendkäibemaks –  sõidukit tuleb kasutada vähemalt kahe aasta jooksul maksustatava käibe tarbeks. Kui töösõitude vahele tehakse kas või üks erasõit, siis läheb arvestus kohe 50% peale ja sisendkäibemaks tuleb täies ulatuses tagasiulatuvalt korrigeerida, st deklaratsioonid tuleb korrigeerida sõiduki soetamise kuust alates, mis toob enda kaasa ka intressi arvestuse. Jooksvate kulude poole pealt tuleb sellest erasõidust alates hoida sisendkäibemaksu mahaarvamine 50% peal ühe kalendriaasta jooksul. Sõiduki reaalne kasutus ei oma siinjuures tähtsust.

Kokkuvõtteks on ettevõtjal auto soetamise hetkel valida kolme variandi vahel:

  1. Isiklik auto – kasutada võimalik ettevõtte tarbeks ja saada maksimum hüvitist 335 EUR ja seda sõidupäeviku alusel, kilomeetri põhiselt.
  2. Auto on 100% ettevõtte kasutuses – ei tohi olla ühtegi erasõitu ning peab olema suuteline tõendama maksuametile, et see nii on.
  3. Auto on 50% isiklikuks ja 50% ettevõtte tarbeks – arvestada ja tasuda igakuiselt erisoodustust vastavalt auto vanusele ja auto kw põhiselt.

Arvestades kõiki üleval pool toodud nüansse saad teha otsuse auto soetamise viisi ja kasutamise kohta tulevikus. Arvestada tuleb nii auto kategooriat, kilowatte, vanust kui palju reaalselt autot tegelikult kasutaksid  ettevõtte või isiklikuks tarbeks, liisingumakseid jne.

Kui tunned, et artikkel oli sulle vajalik kuid soovid otsuse tegemisel siiski spetsialisti abi  siis broneeri julgelt aeg meili aadressil  info@sisi.ee  või helista telefonil +372 50 888 38.

Allikad: www.emta.ee 
               www.rmp.ee