käibemaks

Käibemaksuseaduse muudatus alates 01.01.2020

01.01.2020 aastast alates hakkas kehtima käibemaksuseaduse muudatus, millega sätestati nõudmiseni varu ja aheltehingute käibemaksukäsitlus ning kehtestati üks täiendav tingimus, mille täitmata jätmisel ei saa kauba toimetamist teise liikmesriiki deklareerida 0% käibemaksuga maksustatava ühendusesisese käibena.

Tänases artiklis käsitletakse teemat, mis puudutab nõudmiseni varu ehk kaup mis on saadetud liikmesriiki võõrandamise eesmärgiga. Tuuakse välja erinevad situatsioonid, millal kaup muutub nõudmiseni varust, käibeks ja tuleb deklareerida või siis mitte.

Milline on nõudmiseni varu, käibemaksu mõistes?

Nõudmiseni varu on kaup, mis vastab kõigile alljärgnevatele tingimustele:

 • Kaup toimetatakse maksukohustuslase poolt teise liikmesriiki, eesmärgiga seal kaup võõranda 12 kuu jooksul, alates selle saabumisest teise liikmesriigis maksukohustuslasena registreeritud isikutele, vastavalt maksukohustuslaste vahel sõlmitud kokkuleppele.
 • Isik, kellele kaup võõrandamiseks toimetatakse, on registreeritud maksukohustuslasena liikmesriigi, kuhu kaup toimetatakse ning see isik ja temale selles liikmesriigi väljastatud maksukohustuslasena registreerimise number on kaupa toimetavale maksukohustuslasele teada.
 • Maksukohustuslasel, kes kauba teise liikmesriiki toimetab, ei ole asukohta või püsivat tegevuskohta teises liikmesriigi, kuhu kaup toimetatakse.
 • Maksukohustuslane peab teise liikmesriiki toimetatud kauba kohta arvestust vastavalt KMS 36 lg.5 alusel. Kehtestatud rahandusministri määrusega nr.62
 • Maksukohustuslane esitab teise liikmesriiki toimetatud kauba soetaja andmed ühendusesisese käibe aruanded (vorm VD)

Alates 01.01.2020 ei teki kõigile nendele tingimustele vastava kauba toimetamisel teise liikmesriiki veel kauba ühendusesisest käivet, vaid see tekib alles nõudmiseni varuna teise liikmesriiki toimetatud kauba võõrandamisel. Ühendusesisest käivet ei tekigi, kui nõudmiseni varuna teise liikmesriiki toimetatud kaup jääb seal võõrandamata ja tuuakse Eestisse tagasi 12 kuu jooksul arvates kauba toimetamisest teise liikmesriiki.

Käibemaksu käsitlus nõudmiseni varuga seotud tehingute puhul

 • Eesti maksukohustuslase poolt nõudmiseni varuna Eestist (liikmesriigist A) liikmesriiki B toimetatud kaup võõrandataksegi seal 12 kuu jooksul sinna toimetamisest arvates isikule, kellele võõrandamiseks kaup liikmesriiki B toimetati.

Eesti maksukohustuslasel tekib Eestis kauba ühendusesisene käive kauba liikmesriigis B võõrandamise kuul ja liikmesriigis B mingeid käibemaksukohustusi ei teki.

 • Eesti maksukohustuslase poolt nõudmiseni varuna Eestist (liikmesriigist A) liikmesriiki B toimetatud kaup jääb seal võõrandamata ning toimetatakse tema poolt liikmesriigist B liikmesriiki C.

Kauba liikmesriiki C toimetamise kuul tekib Eesti maksukohustuslasel Eestis kauba ühendusesisene käive ning liikmesriigis B kauba ühendusesisene soetamine koos seal maksukohustuslasena registreerimise ja ühendusesisese soetuse pöördmaksustamise kohustusega. Kui kauba toimetamisel liikmesriigist B liikmesriiki C ei vasta kaup nõudmiseni varu tingimustele, tekib Eesti maksukohustuslasel kauba ühendusesisene käive ka liikmesriigis B ning liikmesriigis C kauba ühendusesisene soetamine koos seal maksukohustuslasena registreerimise ja ühendusesisese soetuse pöördmaksustamise kohustusega.

 • Eesti maksukohustuslase poolt nõudmiseni varuna Eestist (liikmesriigist A) liikmesriiki B toimetatud kaup jääb seal võõrandamata ning eksporditakse tema poolt liikmesriigist B Euroopa Liidu välisesse riiki.

Kauba Euroopa Liidu välisesse riiki toimetamise kuul tekib Eesti maksukohustuslasel Eestis kauba ühendusesisene käive ning liikmesriigis B kauba ühendusesisene soetamine koos seal maksukohustuslasena registreerimise ja ühendusesisese soetuse pöördmaksustamise kohustusega.

 • Eesti maksukohustuslase poolt nõudmiseni varuna Eestist (liikmesriigist A) liikmesriiki B toimetatud kaup jääb seal võõrandamata, kuna hävib liikmesriigis B tulekahjus.Kauba liikmesriigis B hävimise kuul tekib Eesti maksukohustuslasel Eestis kauba ühendusesisene käive ning liikmesriigis B kauba ühendusesisene soetamine koos seal maksukohustuslasena registreerimise ja ühendusesisese soetuse pöördmaksustamise kohustusega.
 • Eesti maksukohustuslase poolt nõudmiseni varuna Eestist (liikmesriigist A) liikmesriiki B toimetatud kaup jääb seal võõrandamata isikule, kellele võõrandamiseks kaup sinna toimetati, kuid võõrandatakse samas liikmesriigis teisele isikule.Kui kaupade võõrandamine uuele ostjale toimub 12 kuu jooksul kaupade liikmesriiki B toimetamisest arvates, on nõudmiseni varu tingimused endiselt täidetud ja Eesti maksukohustuslasel tekib ühendusesisene käive kauba võõrandamisel uuele ostjale.
 • Eesti maksukohustuslase poolt nõudmiseni varuna Eestist (liikmesriigist A) liikmesriiki B toimetatud kaupa ei ole seal 12 kuu jooksul võõrandatud.

12 kuu möödumisel kauba liikmesriiki B toimetamisest tekib Eesti maksukohustuslasel Eestis kauba ühendusesisene käive ning liikmesriigis B kauba ühendusesisene soetamine koos seal maksukohustuslasena registreerimise ja ühendusesisese soetuse pöördmaksustamise kohustusega.

Seoses nõudmiseni varu käibemaksuga maksustamise eriregulatsiooni kehtestamisega muudetakse alates 1. jaanuarist 2020 ühendusesisese käibe aruande vorm VD ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm VDP.

 

Vajad raamatupidamise deklaratsioonide esitamisel abi ja sul ei ole veel ettevõttel raamatupidajat siis võta julgelt ühendust telefonil +50 888 38 või võta meiega ühendust meili teel.

 

Allikas: emta.ee