töötasu maksud 2022

Miinimum töötasu ja maksud

Miinimumtöötasu ja maksud 2023 aastal

 

2022 aasta hakkab läbi saama ja 2023 aasta koputab uksele. 2023 aastal tuleb maksumuudatusi nii miinimumpalga osas kui teistes töötasudega seotud maksudes.

 • Alates 01.jaanuarist 2023 aastast on miinimum töötasu täiskohaga töötamise korral 725 EUR.  
 • Tulumaksu kinnipidamise määr töötasult ja muudelt tasudel on 20%.
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduv tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%.  Deklareerides ja tasudes sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse õigeaegselt, on tagatud sotsiaalne kindlustus.
 • Töötuskindlustuse makse määrad töötasult on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8% (samad, mis olid 2021. aastal, säilivad kuni 2023. aasta lõpuni)Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõppeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Tööandjal aga säilib endiselt kohustus maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale kellel on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmaksed tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
 • Kogumispensioni makse määr töötasult on 2%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda 3 korda aastas: 1 jaanuar, 1 mai ja 1 september. Seda sõltumata põhjusest kas inimene lahkub II sambast, peatab sissemaksed II sambasse, läheb II sambast pensionile või liitub II sambaga. Isikupõhise info makse kinnipidamise kohustusest saab kontrollida  Pensionikeskuse liitumiskontrollist

Miinimumtöötasu ja maksud 2022 aastal

 

2021 aasta hakkab läbi saama ja 2022 aasta koputab uksele. 2022 aastal maksumäärades suuri muudatusi ei toimunud. Suurenes ainult töötasu alammäär.

 • Alates 01.jaanuarist 2022 aasta on töötasu alammääraks täiskohaga töötamise korra 654 EUR. Töötasu tunnitasu alusel on alammääraks 3,86 EUR. Töötasu alammäära tõusuga kaasnevalt suurenevad samuti toetused ja hüvitised. Näiteks tõuseb vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu. Samuti võib töötasu alammäära tõus tuua kaasa kohalike omavalitsuste poolt makstavate toetuste ning hüvitiste tõusu. Elatise miinimum summa uuest aastast töötasu alammääraga enam seotud ei ole.
 • Tulumaksu kinnipidamise määr töötasult ja muudelt tasudel on 20%.
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduv tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 EUR (sama mis oli 2021 aastal). Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 EUR kuus. Deklareerides ja tasudes sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse õigeaegselt, on tagatud sotsiaalne kindlustus.
 • Töötuskindlustuse makse määrad töötasult on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8% (samad, mis olid 2021. aastal, säilivad kuni 2023. aasta lõpuni). Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõppeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Tööandjal aga säilib endiselt kohustus maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale kellel on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmaksed tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
 • Kogumispensioni makse määr töötasult on 2%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda 3 korda aastas: 1 jaanuar, 1 mai ja 1 september. Seda sõltumata põhjusest kas inimene lahkub II sambast, peatab sissemaksed II sambasse, läheb II sambast pensionile või liitub II sambaga. Isikupõhise info makse kinnipidamise kohustusest saab kontrollida  Pensionikeskuse liitumiskontrollist

Allikas: www.emta.ee

              www.sm.ee