Tulumaks – olulisemad muudatused 2020 aastast

Eelmises artiklis rääkisime 2020 aastal töötasu  muudatustest, milles oluline osa oli siis alampalga ja miinimum sotsiaalmaksu alammäära tõus.

2020 aastal toimusid veel mitmed olulised seaduse muudatused tulumaksu valdkonnas. Lühikest kokkuvõtet nende kohta saate lugeda alljärgnevast artiklist.

 • Sünnitushüvitise, lapsendamishüvitise ja koondamishüvitise saajad, kellele makstakse nimetatud hüvitised välja aasta lõpus, võivad tulumaksuseaduse maksustamise seisukohalt osa hüvitist üle kanda järgmisse aastasse. See väldib nende tulu vähenemist ning sellele kaasneva täiendava tulumaksu kohustuse tasumist.
 • Suureneb täiendav maksuvaba tulu kolmanda lapse eest 1200 euri võrra ehk 3048 euroni aasta kohta. Teise lapse kohta on tulumaksuvabatulu 1848 eurot. Maksuvaba tulu arvestatakse 2021 aastal kuni 30 aprillini esitatavas tuludeklaratsioonis.
 • Täiendav tulumaksuvaba tulu ei vähene ka juhul, kui laps saab toitjakaotus – või rahvapensionit.
 • Residendi välismaalt saadud tulule, kehtestatakse Eestis saadud tulule võrdväärsed maksustatavast tulust tehtud mahaarvamised. Mahaarvamisi saab teha täies ulatuses ka juhul, kui enamus tulust on saadud välisriigist.
 • Füüsilisest isikust ettevõtja avansiliste maksete tasumise piirmäära tõsteti 64 eurolt 300
 • Erisoodustusena ei maksustata töötajate elu ja töökoha vaheliseks transpordiks kasutatud ühistranspordi piletihinna hüvitamist. Hüvitamise tingimuseks peab olema töötajaga töölepinguline suhe.
 • Tulumaks ettevõtte lahkumisel Eestist (TuMS §54-5) – kui ettevõte viib vara  teises riigis asuvasse püsivasse tegevuskohta, maksustatakse tulumaksuga summa mis võrdub vara väljaviimise hetkel turuväärtusega ja bilansilise maksumuse vahega. Võimalus on ajatada tulumaksu viieks aastaks..
 • Maksuintressidelt ei tule enam tulumaksu maksta, kui:
  • Intress on arvestatud ajatatud maksuvõlalt graafiku kehtivuse perioodil ja
  • Intressinõue on koostatud ja tasutud alates 01.jaanuarist 2020
 • Muutus eraisikute tulumaksu deklaratsiooni esitamise tähtaeg – see on nüüd 30.04.2020 ja täiendava tulumaksu tasumise tähtaeg on 01.oktoober 2020.

Kokkuvõte

Kokkuvõtvalt saame öelda, et riik toetab  lapsega perekondi nii hüvitiste välja maksmise perioodi paindlikumaks muutmisega aasta lõpus kui ka  teise ja kolmanda lapse maksuvaba tulu piirmäära tõstmisega. Välismaalt saadud tulu võrdsustatakse Eesti tuluga, füüsilisest isiku ettevõtja avansiliste maksete tasumise piirmäär tõstetakse 300EUR-ile. Ettevõtja võib enda töötajatele kompenseerida ühistranspordi kulutused ja seda ilma täiendava maksukoormuseta. Kindlasti tuleb aga kompensatsiooni saamiseks töötajal esitada kuludokument. Maksuamet ei võta enam täiendavat intressi, kui oled enda maksuvõla ajatanud.

Allikas: www.emta.ee

www.rahandusministeerium.ee