Töötasu maksud ja alammäär 2020 aastal

2019 aasta on möödunud ja uus aasta 2020 alanud. Sellel aastal töötasu maksumäärades suuri muudatusi ei toimunud. Suurenes ainult töötasu ja sotsiaalmaksu kohustuse alammäär.

 • Alates 01.jaanuarist 2020 aasta on töötasu alammääraks täiskohaga töötamise korra 584EUR. Töötasu tunnitasu alusel on alammääraks 3,48EUR. Töötasu alammäära tõusuga kaasnevalt suurenevad samuti toetused ja hüvitised.
 • Tulumaksu kinnipidamise määr töötasult ja muudelt tasudel on 20%.
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduv tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 540EUR. Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 178,20EUR kuus. Deklareerides ja tasudes sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse õigeaegselt, on tagatud sotsiaalne kindlustus.
 • Töötuskindlustuse makse määrad töötasult on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
 • Kogumispensioni makse määr töötasult on 2%.
 • 2019 aasta detsembri eest töötasu ja muude tasude ning sellelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude arvestamisel tuleb
  meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile, kui töötasu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed
  arvestada 2020 määrades.
  (sealhulgas sotsiaalmaksu miinimumkohustis 540EURilt ehk 178,20 EUR) ja deklareerida jaanuari eest  (10.veebruar 2020).

Allikas: www.emta.ee