maksud

Maksumuudatused 2023 aastal

Maksumuudatused 2023 aastal

Sügis on kätte jõudnud ja näitab enda ilu ja värve kogu uhkuses. Hetkel on maailm kirju nii tegevustes kui otsustes. Kõik kallineb, nii elekter kui ka gaas ning kogu ühiskond liigub meeletu kiirusega hinnatõusuga kaasa. 

Millised on aga viimased maksu uudised seoses järgmisel aastal jõustuvate uute maksuseadustega? Kuidas see mõjutab nii meie kui ka riigi maksusüsteemi tervikuna? Milliseid otsuseid tehti septembris ja mida see endaga kaasa toob? Võtsime kokku mõned olulisemad muudatused..

2023. aastal tõuseb maksuvaba tulu

Hinnatõusu otsused toovad üldjuhul endaga kaasa probleeme ning raskeid olukordi, pannes paljud inimesed pead murdma, kuidas tulla toime igapäevaeluga. 

27.09.2022 kiitis Eesti Vabariigi valitsus heaks rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse esitatud ettepaneku tõsta maksuvaba tulu 654 euroni.  Selle heakskiiduga tõuseb alates 2023. aastast maksuvaba tulu 500 eurolt 654 euroni kuus

See otsus oli päris kindlasti praegusel keerulisel ajal üks päikesekiir, seda just väiksema sissetulekuga inimeste rahalise olukorra leevendamiseks. 

Näiteks jääb kuni 1200 eurot kuus teenivale inimesele sel juhul 370 eurot aastas rohkem kätte.

Maksuvaba tulu arvutamise aluseks on kalendriaasta tulud kuni 14 000 eurot aastas. 2023. aastast on õigus enda maksustatavast tulust maha arvata kuni 7 848 eurot.

2023. aasta vanaduspension on tulumaksuvaba

01.01.2023 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, millega vanaduspension muutub samuti tulumaksuvabaks. See kehtib nii töötavatele kui vanaduspuhkust nautivatele pensionäridele. 

See on uus maksuvaba tulu liik vanaduspensioniealistele. See muudatus rakendub keskmise vanaduspensioni ulatuses. Keskmine vanaduspension kehtestatakse eelarveaasta riigieelarve seadusega. 

Kui isik jõuab vanaduspensioniikka maksustamisperioodi jooksul (nt novembris), rakendatakse maksuvaba tulu terve kalendriaasta eest, st 1. jaanuarist ja üldist maksuvaba tulu isikule ei rakendata.

Rahandusministeerium prognoosib, et keskmine vanaduspension, mis käesoleval aastal on 595 eurot, kasvab järgmisel aastal erakorralise pensionitõusu ja keskmise vanaduspensioni maksuvaba tulu abil 704 euroni.

Töötuskindlustuse maksemäär jääb järgnevaks neljaks aastaks samaks

Töötuskindlustusmakset makstakse seaduses ette nähtud summadelt: töötasult, palgalt ja muudelt töö eest makstud tasudelt.

Töötuskindlustusmakse määr on olnud alates 2015. aastast 2,4 protsenti. Valitsus kiitis heaks töötukassa nõukogu ettepaneku, millega jäetakse töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, millest töötajad tasuvad 1,5 ja tööandja 0,8 protsenti.

2023. aasta miinimumpalk

Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti tööandjate Keskliit leppisid kokku 2023.a miinimumpalga, milleks saab olema 725 eurot. Kokkuleppe tulemusena tõuseb miinimumpalk järgmisel aastal tänavusega võrreldes 71 euro võrra.

Kokkuvõtteks

Eesolev talv saab olema majanduslikult suureks väljakutseks. Säästmisplaane arutatakse riiklikul tasandil ja ka valdavas osas majapidamistes. 

Tasub hoida tulud ja kulud kontrolli all ning ettevõtjana raha liikumisel hoolikalt silma peal. Rahavoogude analüüsimisel saab abi ka meie loodud SisiFlow virtuaalselt rahajuhtimise tööriistalt. SisiFlow finantsjuhtimise tööriist on mõeldud väikestele ning keskmise suurusega ettevõtetele.

Kui tundsid ettevõtjana, et vajad endale raamatupidajat kes hoiab ka sinu ettevõtte tegevuse turvalisena ning juhib sinu tähelepanu juba aegsasti ohukohtadele, siis võta julgelt meiega ühendust meili aadressil ly@sisi.ee või helista kohe telefoni +372 50 888 38

Hakka meie sõbraks ka Facebooki lehel ning oled alati kursis oluliste uudistega ettevõtluses!