Sotsiaalmaks – mis maks see on?

Sotsiaalmaksu kogutakse riikliku ravikindlustuse ja pensionikindlustuse sh kohustusliku kogumispensioni süsteemi jaoks. Sotsiaalmaksu makstakse töö- ja teenistussuhetelt tehtavatelt väljamaksetelt, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstavatelt tasudelt, füüsilisele isikule teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstavatelt tasudelt, samuti erisoodustustelt ja neilt makstavalt tulumaksult. Nimetatud juhtudel on sotsiaalmaksu maksjaks tööandja ja maksustamisperioodiks on kalendrikuu.

Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlustulult, millest on eelnevalt maha arvestatud ettevõtlusega seotud kulud. Maksustamisperiood on kalendriaasta, mille kestel tuleb sooritada kord kvartalis sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Sotsiaalmaksu makstakse ka töötuskindlustushüvitistelt. Teatud isikute kategooriate (nt ajateenijad, töötutoetuse või lapsehooldustasu saajad) eest maksab sotsiaalmaksu riik.  

Sotsiaamaks ja selle maksumäärad

2022 aastal

Sotsiaalmaksu makstakse üldjuhul määraga 33% reaalselt makstud tasult. Töö – või teenistuslepinguga töötaja puhul peab tööandja tasuma vähemalt riigieelarvega kehtestatud kuumääral. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584EUR (sama, mis oli 2021 aastal), st. sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 EUR kuus. See tagab sotsiaalkindlustuse olemasolu ehk haigekassa aktiivsuse.

2019 aastal

Sotsiaalmaksu makstakse üldjuhul määraga 33% reaalselt makstud tasult. Töö – või teenistuslepinguga töötaja puhul peab tööandja tasuma vähemalt riigieelarvega kehtestatud kuumääralt, mis 2019. aastal on 500 eurot. Kui inimene töötab mitme tööandja juures, on sotsiaalmaksu miinimumkohustus tööandjal, kelle juures toimub töötasult maksuvaba tulu arvestamine.

Vaata ka meie eelnevat artiklit 2019 aasta sotsiaalmaksu kohta.

Kui tunned, et artikkel oli sulle vajalik, kuid sul ei ole raamatupidajat, kellelt nõu küsida siis kirjuta julgelt  e-kiri aadressile:   info@sisi.ee  või helista telefonil +372 50 888 38.

Sotsiaalmaksu seadus.