koostööparnterid

2019. AASTA SOTSIAALMAKSU MINIMAALSE KOHUSTUSE KUUMÄÄR JA MIINIMUM PALK

Alates 2019 aasta 1.jaanuarist on muutunud sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär mis on 500 EUR (2018. aastal kehtinud 470 euro asemel),  s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus.

Selleks oleks nüüd õige aeg kontrollida, et tasudelt mis on küll arvestatud 2018 aga makstakse välja aastal 2019 oleks arvestatud sotsiaalmaksu 2019  aasta määrade kohaselt vähemalt 165EUR kuus.  

TÖÖLEPINGUGA TÖÖTASU ALAMMÄÄR

Lisaks muutus töölepinguga töötavate isikute miinimum töötasu alamäär alates 2019 aasta 1. Jaanuarist tunnis 3,21EUR. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 540EUR s.t. kui töölepinguline tasu oli väiksem kui 540EUR pead tegema uue lepingu lisa ning tõstma töötasu alates 2019 aastal  vähemalt 540EUR-ile.