Peretoetus

PERETOETUS 2019 AASTAST

Kas soovid teada mis muutus peretoetusega sellel aastal? SiSi Finantsid aastalõpu viimases postituses Maksumäärad 2019 käsitlesime olulisemaid muudatusi seadustes mis mõjutavad pigem ettevõtteid ja ettevõtjaid. Tänases postitus tuleb juttu olulisematest muudatusest mis mõjutavad ettevõtja   ja tema töötajate pereliikmeid.

Nimelt toimusid muudatused 2019 aasta perehüvitiste seaduses. Alates jaanuarist 2019 muutusid  toetuste suurused ning alates septembrist vanemahüvitise arvutamise aluseks olev periood ning lõpetatakse lapsehooldustasu määramine.

Lapsetoetus

Esmalt siis peretoetuste seaduse muudatusena on rõõm  tõdeda, et riik on mõelnud meie lastega peredele ja alanud uuel  2019 aastal tõuseb lapsetoetus senise 55EUR-ilt esimesele ja teisele lapsele koguni 60 EUR-le. Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus  endiselt 100EUR kuus iga järgmise lapse kohta.

peretoetus
Lasterikas pere

Muutusteta jäi samuti täiendav toetus kolmelapseliste ja enamatele peredele 300EUR kuus nn. lasterikka pere toetus.

Lapsetoetuse saamise õigus on igal lapsel kuni tema 16 eluaastani kui laps õpib koolis ja omab haridust, makstakse toetust kuni lapse 19-da eluaasta saamiseni, tema jooksva õppeaasta lõpuni. 

Peretoetuse arvestamisel muutus vanemahüvitise arvestusperiood

Vanemahüvitis ehk rahvakeeles emapalk on sissetulek isikule , kes kasvatab alla kolmeaastast last ja peaks soodustama töö – ja pereelu ühildamist, et kasvatada Eesti  rahva iivet.

Vanemahüvitise saamise õigus tekib pärast rasedus-sünnituslehe lõppemist järgnevast päevast 435 päevaks. Oma vanemahüvitise õiguse lõppemise päeva saate arvutada kalkulaatori abil

Vanemahüvitise arvestusperiood – muutub alates 01.09.2019 ja arvestatakse enne rasedusele eelnenud (9 kuud) 12 kalendrikuu alusel.

Uus arvestusperiood kehtib kõigile kelle vanemahüvitise saamise õigus tekib alates 01.09.2019

  • Kui lapse ema ei käinud eelneval perioodil tööl ja ta ei saanud jääda rasedus ja sünnituspuhkusele siis tekib vanemahüvitise saamise õigus lapse sündimise päevast. Vanemahüvitise suurus on sellisel juhul nn. vanemahüvitise määr, mis on sama, mis eelmise kalendriaasta 1.jaanuaril kehtinud töötasu alammäär. 2019 aastal on hüvitise määr 500EUR
  • Kui sinu vanemahüvitise arvestamise aluseks olev tulu on väiksem kui kuupalga alammäära siis määratakse vanemahüvitise kuupalga alammäära aluseks kuupalga alammäär. Kuupalga alammäär on 2019 aastal  540EUR
  • Vanemahüvitise maksimaalne suurus on kolmekordne üle-eelmise aasta Eesti keskmine palk. 2019 aastal on maksimaalne vanemahüvitis 3319,80EUR

Pane tähele ! Varem määratud vanemahüvitised ümber arvestamisele ei kuulu!

Lapsehooldustasu määramise lõpetamine alates 01.09.2019

Riigil on käsil uus vanemahüvitise süsteem millega on võimalik lähemalt tutvuda sotsiaalministeeriumi kodulehel. Uue süsteemi jaoks on vaja leida täiendavaid rahalisi vahendeid ja vaadates üle senised toetused ja hüvitised otsustati lõpetada lapsehooldustasu määramine summas 38,36 EUR kuus kuni lapse 3 aastase saamiseni ning alates 3-8 aastase lapse toetus 19,18EUR kuus

Kõigil kellele on siiani määratud ja määratakse toetust kuni 31.08.2019 aasta, makstakse määratud lapsehooldustasud lõpuni. Lapsehooldustasu maksmine lõpetatakse 2024 aastal

Kokkuvõtteks on alates 2019 aasta muudatused perehüvitus seaduses

  • Peretoetuse suurus 50EUR-ilt muutub 60EUR-ile esimesele ja teisele lapsele
  • Alates 01.09.2019 muutub vanemahüvitise arvestusperiood . 9 kuud enne lapse sündi algab vanemahüvitise perioodi arvestust alus senise eelmise aasta sissetuleku perioodi asemele.
  • Lõpetatakse lapsehooldustasu määramine alates 01.09.2019.

Teema tundus sulle oluline ja soovid rohkem infot siis ära kõhkle – tutvu SiSi Finantsid OÜ koduleheküljega või meili teel ly@sisi.ee

Kasutatud materjal: www.sm.ee