MAKSUMÄÄRAD 2019 AASTAL

TULUMAKSU kinnipidamise määr on 20%

DIVIDENDID 

  • Juriidilise isiku tulumaksumäär on 20/80. 
  • Regulaarselt makstavate dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksumäär on 14/86.
  • Füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%

MAKSUVABA TULU  summa sõltub isiku sissetulekust avalduse alusel (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot).

SOTSIAALMAKSU määr on33%. 

  • Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot (2018. aastal kehtinud 470 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus.

 TÖÖTUSKINDLUSTUS määrad on töötajale 1,6%ja tööandjale 0,8%.

NB! Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.

KOGUMISPENSION makse määr on 2%.

2018 aasta detsembri eest töötasu ja muude tasude ning sellelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude (maksete) arvestamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembri eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2019. aasta määrades (sealhulgas sotsiaalmaksu miinimumkohustus 500 eurolt ehk 165 eurot) ja deklareerida jaanuari eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 11. veebruar 2019).

Kui aga detsembri töötasu makstakse välja 2018. aasta detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2018. aasta määrasid ning deklareerida maksud ja maksed 2018. aasta detsembri eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2019).

 

Allikas: www.emta.ee