Töötasude 2016 aasta maksud ja määrad

Sotsiaalmaksuseadus

 • Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt summalt
 • Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 390 eurot (2016. a riigieelarve seadus § 2 lg 10)
 • Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 128,7 eurot (kuumäär x 33%)
 • Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 386,1 eurot kvartalis (aastas 1544,4 eurot)
 • Tulumaksuseadus
 • Tulumaksu määr 20% (TuMS § 4 lg 1 p 2)
 • Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80 (TuMs § 4 lg 1p 2)
 • Maksustamisperioodi maksustatavast tulust mahaarvatava maksuvaba tulu suurus 2040 eurot aastas ehk 170 eurot kuus (TuMS § 23)
 • Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral on 1848 eurot (154 eurot kuus) teise ja iga järgneva kuni 17 aasta vanuse lapse eest (TuMS § 231)
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus ehk 2700 eurot kalendriaastas (täiendav maksuvabastus rakendub ainult I ja II samba pensioni saajatele ning rakendajaks on pensioni väljamaksja) (TuMS § 232)
 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta (TuMS § 13 lg 3 p 1)
 • Puudub lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär nii riigisisese kui ka välislähetuse korral (TuMS § 13 lg 3 p 1). Lähetustega seotud majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega seotud kuluks ning sellega ei kaasne täiendavat maksukohustust
 • Tulumaksuga ei maksustata tööandja tehtavaid sissemakseid töötaja III pensionisambasse. Tööandjale on tulumaksuvaba limiit 15% töötajale kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetest, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas (TuMS § 13 lg 3 p 15)
 • Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust (TuMS § 282). See puudutab eluasemelaenu intresside, koolituskulude ning kingituste ja annetuste mahaarvamise õigust ja rakendatakse kuludele, mis tekkinud alates 01.01.2012
 • Maksumaksjal on samal või 3 järgneval maksustamisperioodil õigus maksustatavast tulust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud (TuMS § 37 lg 8)
 • Erisoodustus ei ole tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega (TuMS § 48 lg 4 p 10)
 • Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi määr on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, mille avaldamise korraldab Eesti Pank (TuMS § 48 lg 4 p 6, VÕS § 94 lg 2)
 • Kogumispensionide seadus
 • Kogumispensioni makse määr sõltub sellest, kas kogumispensioni kohustatud isik on esitanud 2013. aastal avalduse kogumispensioni makse omapoolse osa suurendamiseks 2%-lt 3%-le aastatel 2014-2017. Maksemäära ajutise tõstmise avalduse esitanud isikutele tehtud väljamaksetelt tuleb kinni pidada 3% kohustusliku kogumispensioni makset, avaldust mitte esitanud isikutele tehtud väljamaksetelt tuleb endiselt kinni pidada 2% kohustusliku kogumispensioni makset. Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioni sissemaksete määra protsenti (www.pensionikeskus.ee).
 • Töötuskindlustusmakse määrus
 • Töötuskindlustusmakse määr kindlustatule 1,6% (VV määrus nr 92 § 2)
 • Töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,8% (VV määrus nr 92 § 3)
 • Töötasu alammäära määrus
 • Töötasu alamäär tunnis 2,54 eurot (VV määrus nr 139 § 1 lg 1)
 • Töötasu alammäär kuus 430 eurot (VV määrus nr 139 § 1 lg 1)

Allikas:http://www.rmp.ee/maksud/maksud_yldiselt/2016-aasta-numbrites-2016-01-04