töötasu toetus

Töötasu jätkutoetus

Eesti Töötukassa nõukogu tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku hüvitada piirangutest mõjutatud ettevõtete töötajatele märtsikuu töötasu. Toetuse prognoositav kulu on 38 miljonit ja tegemist on ainult ühe kuu pikkuse toetusmeetmega.

Millised ettevõtted saavad taotleda töötasu hüvitist ja millistel tingimustel?

Toetust makstakse neile tööandjatele,  kes tegutsevad piirangutest oluliselt mõjutatud valdkondades, näiteks majutus – ja toitlustusettevõtetes, jae – ja hulgikaubandusettevõtetes, turismiettevõtetes, spordi – ja huvitegevus, täiendkoolitus, kultuur jt. Toetuse saamist saab kontrollida põhitegevuse koodi alusel. Põhitegevuse koodi leiad siit.

Samuti saavad toetust füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtluskulu oli 2020 aastal 50 protsenti väiksem kui 2019 aastal. FIE toetuse suurus on 584 EUR.

Töötasu jätkutoetust saab taotleda ettevõte, mille käive või tulu on 2021 aasta märtsis langenud vähemalt 50 protsenti võrreldes perioodiga detsember 2019 – veebruar 2020. Toetust makstakse nende töötajate eest, kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Kui suur on töötasu jätkutoetuse suurus ja millised on täiendavad tingimused ettevõtjale?

Töötukassa kompenseerib tööandjale 60 protsenti töölepinguga töötaja varasemast keskmisest palgast, kuid mitte rohkem kui 1000EUR bruto kuus. Tööandja kohustus on tasuda töötajale vähemalt 200eurot. Kompensatsioon kantakse tööandja pangakontole, sihteesmärgiga need edasi õigeaegselt kanda töötajatele töötasuks.

Ettevõte ei tohi toetust saanud töötajaid 31.maini koondada. Maksu –  ja Tolliameti andmetele toetudes kontrollib töötukassa, kas tööandja on töötaja eest küsitud toetuse ja omaosaluse ka töötajale tasunud.

Millal ja kuidas algab töötasu jätkutoetuse avalduste vastuvõtmine?

Töötasu jätkutoetuse avalduste vastuvõtmine 1. aprillil e-töötukassas. Varakult avalduse esitamine garanteerib ettevõtjale palgaraha toetuse kiire kontole saabumise ning jõuab töötajatele õigel ajal töötasud välja maksta, et mitte lisada töötajatele veel rohkem pingeid ja stresse, mis on tingitud raha puudusest ning suurenenud võlgadest.

Kokkuvõtteks

Viimase aasta jooksul on töötukassa erinevate kriisimeetmete kaudu tasunud toetust ligi 150 000 töötajale ja umbes 20 000 ettevõttele. Töötukassa on oma reservides erakorralisteks toetusteks tasunud enam kui 275 miljonit eurot.

Kui tunned, et artikkel oli sulle vajalik aga vajaksid siiski abi toetuste taotlemisel ja enda ettevõtte raamatupidamise korraldamisel siis võta julgelt ühendust www.sisi.ee või meili teel info@sisi.ee .

 

Allikas: www.tootukassa.ee