MAKSUMÄÄRAD 2017 AASTAL

Lisatingimused
Tulumaksu kinnipidamise määr 20%
Maksuvaba tulu 180 EUR maksuvabastuse tulu avalduse alusel
Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 225 EUR rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad
Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral 64 EUR rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus
Sotsiaalmaksu määr 33%
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 430 EUR
Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 139,75 EUR
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale  1,60%
Töötuskindlustusmakse määrad on tööandjale 0,80%
Kogumispensioni makse määr 2 või 3%
Töötasu alammäärad tunnis 2,78 EUR
Töötasu alammäärad kuus täistöö eest 470 EUR