Töötaja värbamine, dokumendid ja palgaarvestus samm – sammult

Tööleping

Käsundusleping

Töövõtuleping

Seaduslik alus

Töölepingu seadus (TLS)

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 619 – § 634

VÕS § 635 – §657

Tasu

Vähemalt töötasu alammäär TLS §1 lg2

 

Õigus saada tasu, kuid võimalikult ka tasuta kokkulepped VÕS §627 – 629 

Õigus saada tasu VÕS § 637

Töö sisu

Töö tegemine kui protsess vastavalt tööandja juhtimisele ja kontrollile

Teenuse osutamine vastavalt kokkuleppele

Asja valmistamine või muutmine või teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse saavutamine

Lepingu vorm

Kirjalik (v.a. tLS §4 lg.5) 

Suuline või kirjalik leping

Suuline või kirjalik leping

Kestus

Määramata tähtajaga (v.a. TLS §9)

Tähtajaline (määramata tähtaeg ei ole keelatud)

Tähtajaline

Alluvussuhe.

Jah

Ei

Ei

Isiklik täitmine

Jah TLS §15 lg. 

Eelduslikult isiklikult VÕS §622

Ei pea täitma isiklikult VÕS §635 lg.3

Ületunnitöö riigipühal ka öösel töötamise eest

Jah

Ei

Ei

Kohustuslikud ja tasustatud põhipuhkus

Jah

Ei

Ei

Fikseeritud tööaeg ja töö – ja puhkeaja piirangud

Jah

Ei

Ei

Ravikindlustus

Jah

Jah/Ei

Jah/Ei

Tervisekontrolli korraldamine

Jah

Ei

Ei

Vaidluste lahendamise koht

Töövaidluskomisjon või kohus

Kohus

kohus

Näited

Kienditeenindaja, õpetaja

Jurist (kliendi kohtud esindamine) Raamatupidaja raamatupidamisbüroos (teenuse osutamine kliendile) 

Remondimees ( nt. korteri  remont)