Teenuse kirjeldus

Raamatupidamine on iga ettevõtte süda, mida läbivad rahavood hoiavad vereringena töös äriorganismi erinevad osad. Seetõttu on äärmiselt oluline hoolitseda oma ettevõtte südame tervise eest. Tegelikult pole üldse keeruline. Selleks tuleb vaid raamatupidamisteenuse osutaja varustada õigeaegselt vajaliku informatsiooniga ning ülejäänu eest hoolitsevad juba oma ala spetsialistid. Kindlasti on abiks ka oma raamatupidaja, kui ta parasjagu haige või puhkusel ei ole.

SiSi Finantsid on raamatupidamisteenused põhjalikult läbi mõelnud ning töö efektiivsemaks korraldamiseks kasutusele võtnud kõik tehnilised lahendused, mida 21. sajandil on pakkuda. Oleme veendunud paberivaba raamatupidamise pooldajad ning püüame sellesse “usku” pöörata üha uusi ettevõtjaid.

Oleme oma raamatupidamisteenused jaganud põhi- ja lisateenusteks. Põhiteenuste all peame silmas tegevusi, mille osutamine kuulub iga tegutseva ettevõtte argipäeva juurde. Lisateenustena käsitleme raamatupidamise korraldamise ning seda toetavate tegevuste läbiviimist, majandusaasta aruannete koostamist ja personaliteenuseid.

PÕHITEENUSED

 • E-arvete (elektrooniliste dokumentide) kontroll ja töötlemine
 • PDF-arvete (arvutiekraanil paberarvete) kontroll ja töötlemine
 • Paberarvete töötlemine (sorteerimine, skaneerimine ja PDF-iks salvestamine)
 • Kassa sisse- ja väljaminekuorderite koostamine
 • Laekumiste ja tasumiste jälgimine pangakontol
 • Finantskannete koostamine (kuu- ja aastalõpukanded, intressid, pangateenused jne)
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine (TSD,KMD,KMD INF, VD jne)
 • Põhivahendite ja nende kulumi arvestuse koostamine
 • Vahearuannete koostamine
 • Lähetusaruannete ja otsuste koostamine

 

LISATEENUSED

Raamatupidamise korraldamine, sh

 • Raamatupidamise ülevõtmise korraldamine
 • Kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis jt ametiasutustes
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani koostamine
 • Internetipõhise kasutajakoha sisseseadmine raamatupidamisprogrammis Standard Books

Raamatupidamise korraldamist toetavate tegevuste läbiviimine

 • Müügiarvete koostamine ja elektrooniline saatmine (koostame eelinfo põhjal arve ja edastame adressaadile meili teel)
 • Müügiarvete parandamine
 • Müügiarvete koostamine ja saatmine paberkandjal (koostame eelinfo põhjal arve ja edastame adressaadile paberkandjal)
 • Maksekorralduste ettevalmistamine pangas
 • Maksekorralduste ettevalmistamine ja tasumine pangas.
 • Puuduvate algdokumentide taasküsimine kliendi eest
 • Lepingute koostamine
 • Meeldetuletuste saatmine ning suhtlemine kliendi võlgnikega e-posti või telefoni teel
 • Muu aruandluse koostamine (Eesti Pank, Statistikaamet, juhtimisaruanded jne)
 • Laoarvestus
 • Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid alates 30 minutist
 • E-arvekeskkond (kogu ettevõtte arveinfo ühes kohas ja alati olemas)
 • ostuarvete haldus
 • ostuarvete arhiveerimine ( 7 aastaks)
 • e-arvete vastuvõtmine
 • e-arvete koostamine ja edastamine (alates 2017. aastast riigiettevõtetega arveldades kohustuslik)
 • müügiarvete arhiveerimine

Majandusaasta aruanded

 • Majandusaasta aruannete koostamine
 • Auditeeritavate majandusaasta aruannete koostamine
 • Rida-realt konsolideeritud aruannete koostamine

 Personaliteenused

 • Töötasude arvestuse sisseseadmine ja korraldamine
 • Töölepingute koostamine, lisade vormistamine ning lõpetamine

Kui mõte paberivabast raamatupidamisest tundub ka teie jaoks sümpaatne, siis oleme väga rõõmsad, kui annate meile võimaluse omapoolse hinnapakkumise tegemiseks. Selleks lihtsalt helistage või meilige Lyle, kes teid vajaliku infoga varustab ja hinnapakkumise teeb. Täname!

 

Ly Sillanurm

partner, tegevjuht

ly@sisi.ee

M 508 8838

asisi-080