Aastapõhine raamatupidamine

Kui Sinu ettevõtte tegevusmaht on nii väike, et vajad raamatupidaja tuge vaid majandusaasta aruande esitamiseks, siis võid valida aastapõhise raamatupidamise teenuse. Nii saad kindlustunde, et raamatupidamine on korras, ja samas hoiad kokku igakuise raamatupidamise teenuse kulu.

Mida aastane raamatupidamise teenus sisaldab?

Saad ettevõttele isikliku raamatupidaja, kes

  • kontrollib ja töötleb raamatupidamisedokumente;
  • sisestab majandustehingud ja dokumendid raamatupidamiseprogrammi;
  • kontrollib üle maksudeklaratsioonid, kui oled need Maksu- ja Tolliametile esitanud;
  • vaatab üle maksukohustused ja teeb vajaduse korral maksuarvestusi, näiteks kontrollib üle käibemaksu piirmäära ületamise ja tulumaksukohustuse tekke võimaluse;
  • jälgib, et raamatupidamise saldod (näiteks laekumata ja tasumata arved, laenujäägid, intressid) vastaksid tegelikkusele;
  • määrab väärtpaberite turuväärtuse ning
  • tegeleb põhivara- ja laoarvestusega.

Kõik raamatupidamisdokumendid asuvad turvalises pilvepõhises digikaustas, millele pääsed alati ligi igast maailma punktist.

Kuidas aastane raamatupidamise teenus toimub?

  • Ettevõtte isikliku raamatupidajaga (puhkuse või haiguse korral on tal asendaja) saad tööpäeviti suhelda nii silmast silma, telefoni ja e-posti teel kui ka videokõne vahendusel.
  • Kõik dokumendid edastad meile digitaalselt, tänu sellele on raamatupidamine täiesti paberivaba.
  • Sujuva koostöö tagamiseks annad teenuselepingu sõlmimisel raamatupidajale juurdepääsu enda ettevõtte kontodele: Maksu- ja Tolliametis (maksudeklaratsioonide kontrolliks või esitamiseks); portaalis eesti.ee (haiguslehtede esitamiseks, riigilt hüvitiste taotlemiseks); äriregistris (majandusaasta aruande esitamiseks) ning ettevõtte internetipangas (väljavõtete tegemiseks, pangalaenu maksegraafiku jälgimiseks).

Kui tunned, et vajad kindlustunnet raamatupidamise teostamisel, siis oleme väga rõõmsad kui annate meile võimaluse omapoolse hinnapakkumise tegemiseks. Selleks lihtsalt helistage  +372 50 888 38 või meilige info@sisi.ee