Püsiv tegevuskoht Soomes

Mida pead teadma kui liigud Eestis registreeritud  ettevõtte äritegevusega põhjapoolsesse naaberriiki Soome, et hiljem ei tekiks olukorda, et teenitud tulu pead kahjuks loovutama Soome riigile erinevate trahvide ja intresside katteks? Ja need on kahjuks väga varmad tulema kui oled kuskil hooletu või  veidikenegi eksinud.

Käesolev artikkel annab ülevaate  püsiva tegevuskoha tekkimise erisustest kahe erineva seaduse võtmes – tulumaksu ja käibemaksu seaduse.


Ehitus – ja paigaldustegevus Soomes

Püsiv tegevuskoht tekib tulumaksuseaduse alusel:

 • Ettevõtet juhitakse ja administreeritakse Soomes;
 • Ehitus – ja paigaldustegevusega  juhul kui tegevuse periood kestab kauem kui 6 kuud. Millist hetke loetakse tegevuse alguseks ja lõpuks?Reeglina loetakse tegevuse alguse hetkeks kui tegevusega on alustatud ning lõppenuks hetke, kui töö antakse üle või loobutakse.
 • Kui ettevõttel on  esindaja Soomes. Esindaja võb tekitada ettevõttele püsiva tegevuskoha kui esindajal on õigus sõlmida ettevõtte nimel lepinguid või võtta vastu tellimusi. Esindaja võib olla nii eraisik kui ettevõte.  Püsiv tegevskoht ei teki ainult juhul kui sama tegevuse tagajärjel ettevõtte enda poolt ei tekiks püsivat tegevuskohta.


Kinnisvara rentimine ja müügist saadav tulu

Püsivat tegevuskohta ei teki tulumaksuseaduse alusel:

 • Ettevalmistavate – ega abistavate tegevuste teostamisel. Ettevalmistavateks -ja abistavateks tegevusteks nimetatakse näiteks reklaami tegemist, informatsiooni kogumist, infopunkti ülalpidamidamist jne.  Samuti ei teki püsivat tegevuskohta kui ruumid on renditud ainult ettevõtte asjade ladustamiseks, esitlemiseks või loovutamiseks. Kõiki juhte vaadeldakse siiski eraldiseisvana.
 • Kinnisvara rentimine ja müügist saadav tulu. Samas tuleb kindlasti tähelepanu pöörata, et sellistelt tuludelt on vaja kindlasti tasuda tulumaksu.

Kaupade tarnimine Soomes asuvasse lattu

Püsiv tegevuskoht tekib käibemaksuseaduse alusel:

 • Kui ettevõttel on alaline äritegevuskoht Soomes, kus teostatakse kogu või osa ettevõtte tegevusest. Näiteks tehas, bürooruumid või seadmeid, mida kasutatakse Soomes äritegevuses.
 • Ehitus-või paigaldustegevuses loetakse püsivaks tegevuskohaks tööobjekt  või mitmed järjesikused tööobjektid, mis kestavad kauem kui 9 kuud.
 • Kaupade tarnimine Soomes asuvasse lattu (vaheladu) tekitab kohustuse registreeruda kas teavituskohuslaseks või käibemaksukohustuslaseks Soomes. Call off ladu ei tekita püsivat tegevuskohta Soomes. Call off on ladu kust tarnitakse kaupa ainult ostjale kelle ruumides see ladu asub.

Püsivat tegevuskohta ei teki käibemaksuseaduse alusel:

 • Püsivat tegevuskohta ei teki aga käibemaksukohustuslaseks tuleb ennast arvele võtta kui ettevõte müüb Soomes kaupa või teensueid eraisikule ning saadud tulult deklareerida ja tasuda käibemaks.

Soomes tekkiv püsiv tegevuskoht ei tekita vajadust ettevõtet koheselt  registreerida käibemaksukohustuslaseks. Samuti ei tähenda käibemaksukohustuslaseks saamine automaatselt püsiva tegevuskoha tekkimist.

Järgmistes Soomet puudutavates artiklites käsitleme teemasi:

 • Kuidas tegevust Soomes alustada, muuta ja lõpetada?
 • Ettevõtte kohustused Soomes – deklaratsioonide esitamine ja tasumine. Kuidas, millal  ja kus seda kõike tehniliselt teha?
 • Viimased muudatused Soome maksuametis

Soovid  täpsemat konsultatsiooni  või abi raamatupidamise teostamisel  – oleme tööpäevadel  telefonikõne +372 50 888 38  või meili saatmise kaugusel ly@sisi.ee.

Soomes ettevõtte tegevusega seotud infot saad rohkem lugeda vero.fi lehelt

Allikas : www.vero.fi