maksud 2024

Maksumäärad 2024 aastal ja olulised maksumuudatused 2024 – 2025 aastal

Maksud 2024 aastal ja olulised maksumuudatused 2024 - 2025 aastal

Kuigi paljud maksud 2024 aastal jäävad  muutumatuks, toob järgmine 2025 aasta endaga kaasa märkimisväärseid maksumuudatusi. 2024 aasta on üleminekuaeg, mis  annab aega ette valmistuda 2025 aasta maksumuudatusteks. Maksumuudatused  mõjutavad nii eraisikuid kui ka ettevõtteid. Oluline on olla kursis nende muudatustega. Selles postituses anname selge ülevaate 2024 olulistest maksumääradest ja peamistest muudatustest, mis aitab teil teha teadlikke otsuseid ja kohandada oma finantsstrateegiaid tulevikuks.

Maksud 2024 aastal

Tulumaksumäär

 • Füüsilisel isikul 20%
 • Juriidilisel isikul 20/80
 • Regulaarselt makstavad dividendidel 14/86 + 7% füüsilise isiku tulumaks

Maksuvaba tulu

 • Füüsilisel isikul 0 – 654€ kuus

Maksuvaba tulu arvutamise valem alates 2018 aastast.

Kuu valem – (arvestatakse kui kuupalk on 1 200-2 100) 654 – 654 / 900 * (väljamakse -1 200)

Aasta valem – 7 848 – 7 848 / 10 800 * (tulu summa – 14 400)

 • Pensionäride maksuvaba tulu 776€ kuus.
 • Maksuvaba tulu vanaduspensionieas ei sõltu inimese sissetulekust.
 • Kohaldub maksustamisperioodist, millal inimene jõuab vanaduspensioniikka
 • Rakendab vaikimisi SKA ja Pensionikeskus, s.t. avaldus ei pea eitama.
 • Kui isiku pension on väiksem saab maksuvaba tulu kasutada muudel tuludel avalduse alusel.
 • Ei rakendu paindlikule pensionile

Sotsiaalmaksu kuumäär

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 725€  * 33% = 239,25€ kuus

Töötuskindlustuse määrad

 • Töötajale 1,6% – lõppeb töötaja vanaduspensioni ikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval
 • Tööandjale 0,8% – jätkab arvestamist ja tasumist, kuni inimene on tööl ettevõttes.

Kogumispension

 • Tööandja peab töötasust kinni 2% (alates sünniaastast 2005), kui töötaja ei ole esitanud lõpetamise avaldust pensioniametile.

Alampalk

Töölepinguga töötaval töötajal 820€

2024 – 2025 aastal jõustuvad käibemaksu uuendused

Käibemaksu määrad on läbinud olulised uuendused, mis puudutavad paljusid kaupu ja teenuseid:

Üldine käibemaksumäär

Alates 01.jaanuarist 2024 on üldine käibemaksumäär tõusnud 22% maksustavast väärtusest.

Majutus koos hommikusöögiga

Käibemaksumäär majutusteenustele koos hommikusöögiga on 13%, mis jõustub alates 01.jaanuarist 2025. Enne seda kehtib 9% maksumäär

Kirjandusväljaanded (nii füüsilised kui elektroonsed)

Kirjandusväljaannetele rakendub alates 01.jaanuarist 2025 9% käibemaksumäär, mis on tõusnud eelmiselt 5% maksumääralt.

Tulumaksu muudatused alates 01.01.2025

 2025 aasta toob endaga kaasa järgmised olulised muudatused tulumaksus

Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksumäär on 22%

Juriidilise isiku tulumaks

Juriidilise isiku tulumaksumäär on muutunud 22/78, mis 28,21%

Dividendi tulumaks

Varasem 14/86 maksumäär on muudetud kehtetuks.

Dividendide kinnipeetav tulumaks

Varasem 7% maksumäär, mis peeti kinni füüsiliste isikutele makstavatest dividendidest,  on samuti muudetud kehtetuks

Füüsilise isiku maksuvaba tulu

 • Maksuvaba tulu on ühtlustatud 700€ kuus kõigi jaoks, olenemata sissetuleku suurusest.
 • Rakendamata maksuvaba tulu summat ei saa endiselt järgmistele kuudele üle kanda.
 • Lõplik ümberarvestus toimub aasta tuludeklaratsioonis.

Vanaduspensionärid

Maksuvaba tulu määramisel järgitakse riigieelarve seadust, 2024. aastaks on see summa 776€.

Krediidiasutuste tulumaks

Alates 2025. aastast on krediidiasutustel kohustus tasuda 4 korda aastas avansilisi tulumakseid eelmise kvartali kasumist 18% määraga. Kuni 31.12.2024 oli see määr 14%.

Soodustuste lõppemine alates 2025 aastast tuludeklaratsiooni täitmisel 2024 aasta kohta.

 • Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral (1 848€ teise ja 3 048€ alates kolmandast lapsest)
 • Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (2 160€ kui abikaasade tulud kokku ei ületa 50 400€)(
 • Eluaseme laenu intressid (300€)
 • Krediidiasutused ja SKA ei esita enam andmeid laenuintresside ja lapsetoetuste saavate isikute kohta.

Millised soodustused jäävad üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel?

Maha saab arvata kuni 1200€, kuid mitte rohkem kui 50% maksustatavast tulust:

 • Koolituskulud
 • Kingitused ja annetused – tulumaksusoodustusega MTÜ, SA, usulised ühendused
 • III pensionisammas (15%, kuni 6000€ aastas)

Maksud 2024 ja maksumuudatused 2025 kokkuvõtteks

Kui tundsid ettevõtjana, et vajad endale raamatupidajat kes hoiab ka sinu ettevõtte tegevuse turvalisena ning juhib sinu tähelepanu juba aegsasti ohukohtadele, siis võta julgelt meiega ühendust meili aadressil ly@sisi.ee või helista kohe telefoni +372 50 888 38

Hakka meie sõbraks ka Facebooki lehel ning oled alati kursis oluliste uudistega ettevõtluses!