Töötajad

KAIE SIILIVASK
Haridus
2006-2008 Tallinna Tehnikaülikool, ettevõtlus ja ärijuhtimine
Töökogemus
2008 raamatupidamiseteenuse osutamine
2005-2008 finantsjuhtimine ja raamatupidamise korraldamine
mööblitootmis ettevõttes
2003-2006 toodete omahinnaarvestus ja projektijuhtimine
telekommunikatsiooni ettevõttes
Olen korraldanud raamatupidamist veel ehituse, kaubanduse, tootmise, kinnisvara, reklaami, transpordi ja mitmetesse teistesse valdkondadesse kuuluvatele ettevõtetele.
LY SILLANURM
Haridus
2006-2009 Tallinna Tehnikaülikool, majandusarvestuse eriala
Töökogemus
2006-2011 raamatupidamise büroo tegevjuht
2004-2006 raamatupidamise ettevõtte raamatupidaja
Töökogemus Eesti ühe suurema raamatupidamisebüroo raamatupidamise valdkonnajuhina ja hiljem tegevjuhina on andnud mulle hindamatuid kogemusi nii bürootöö organiseerimises kui klientide murede lahendamises ja ennetamises.
KAJA KÄÄR
Haridus
2017-2018 Tallinna Tehnikaülikool, majandusarvestus
1998-1992 Mõdriku Tehnikum, arvestus ja arvutustööde mehaaniseerimise tehnik
Töökogemus
2011-2016 raamatupidamise ettevõtte juhatuse assistent
2000-2011 raamatupidamise ettevõtte büroojuht
KAIRIT KUTSAR
Haridus
1996 – 2001 Eesti – Ameerika Äriakadeemia, rahvusvaheline turism
2013 – 2014 Tallinna Tehnikaülikooli, pearaamatupidaja-finanstjuht
Töökogemus
2013 – 2017 pearaamatupidaja ja riigihangete koordinaator
2003 – 2012 raamatupidaja ja projektijuht